• Artist impression complex Kennemer Wonen op De Clinghe

Parnassia: 'Plan dreigt dupe te worden van principekwestie'

BAKKUM Kent u het verhaal over die 48 sociale huurwoningen die gebouwd werden op het Duin en Bosch terrein? Die kwamen er niet... of toch wel?

Nicole Kleine Staarman

INGEWIKKELD In ieder geval heeft het, zoals elk verhaal, meerdere kanten. En dat maakt het nou juist zo ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld de gemeenteraad. Volgens Ron de Haan van de Vrije Lijst realiseert de raad zich op de valreep dat ze te onverschillig is geweest in het hele Duin en Bosch proces en grijpt ze deze kans aan om Parnassia haar tanden te laten zien. In plaats van in te stemmen met een kleine aanpassing van het bestemmingsplan, stribbelt de meerderheid tegen. De Vrije Lijst wil Parnassia overhalen de broodnodige bouw van sociale huurwoningen niet op de Clinghe, maar toch op Koekoeksduin te realiseren.

VERANTWOORDEN Frits Verschoor van Parnassia snapt er niks van. "Het plan is ontwikkeld na een verzoek van gemeente en Kennemer Wonen. Volgens afspraak moet Parnassia tien sociale woningen realiseren. Dit kunnen ook zorgwoningen zijn. De lange wachtlijst voor sociale huurwoningen baart gemeente en woningcorporatie zorgen. Ons is gevraagd of we mogelijkheden zien deze toch op het terrein te realiseren. Wij hebben toen locatie de Clinghe aangeboden; dit was het enige stuk grond zonder concrete plannen en wat financieel haalbaar is". Behalve dat Verschoor zegt dat sociale huurwoningen ten goede komen aan de balans op het terrein, levert het Parnassia geen voordeel op. Sterker nog: ze moet er hetzelfde aantal zorgwoningen voor inleveren. Omdat het een maatschappelijke bestemming krijgt, kan ze het verantwoorden. Klein detail: er is een wijziging van het bestemmingplan voor nodig, van zorg naar wonen. Verschoor: "Bij rondvraag bij de partijleiders werd er positief gereageerd. Iedereen leek tevreden."

TWEE MILJOEN Totdat er een andere partij in opstand kwam: de omwonenden. Het nu al aanpassen van het prille bestemmingsplan, wat betekent dat voor de toekomst? De gemeenteraad werd wakker geschud en Parnassia wordt aangewezen als boeman. Ze wordt verweten hoge opbrengsten voor de grond te hebben binnengehaald. "Terwijl dat precies is wat wij wettelijk verplicht zijn", reageert Verschoor ontstelt. "Bij elke grondtransactie toetst het College Sanering Zorginstellingen of wij het maximale eruit hebben gehaald, omdat de opbrengst rechtstreeks naar de zorg gaat".

Wat betreft het voorstel van de Vrije Lijst - deze partij wil eventueel het egalisatiefonds inzetten en het college toestaan de vrijstellingsbevoegdheid te benutten van 10% extra woningen bovenop de 230 afgesproken huizen - kan Verschoor daarom kort zijn: "Het biedt de mogelijkheid meer woningen te bouwen, maar de hoeveelheid woningen maakt niet uit; het gaat om de grondprijs. Koekoeksduin is van het begin af aan bestemd voor de vrije sector, hier zit een heel ander prijskaartje aan dan grond voor sociale woningbouw. Alleen als de gemeente het gat van twee miljoen euro dicht, kunnen we hier aan meewerken".

DUPE Parnassia voelt zich onterecht de Zwarte Piet toegespeeld. En Kennemer Wonen en wethouder Steeman zien hun kans om sociale huurwoningen te bouwen verschrompelen. Ze zijn verrast over de houding van de raad. "Iedereen onderstreept het belang van het bouwen van sociale huurwoningen en toch dreigt het plan de dupe te worden van een principekwestie. Dat kan toch niemand verantwoorden?"

KENNEMER WONEN Ook Kennemer Wonen zoekt de media op. Niet omdat zij zwart gemaakt wordt, maar omdat de woningcorporatie machteloos langs de zijlijn staat toe te kijken terwijl het plan voor de bouw van 48 sociale huurwoningen ten onder gaat.

BEWEEGREDENEN Dick Tromp van Kennemer Wonen doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de raad: "Er is maar weinig bouwgrond. En zeker locaties waar je zoveel woningen in een keer kan realiseren. Grijp deze kans aan en laat wat zwaarder weegt ook het zwaarst wegen". Hij is van mening dat de raad zich nu laat leiden door beweegredenen die er niet toe doen.

ONBEGRIJPELIJK De directeur bestuurder snapt niks van de houding van de raad: "Toen ik dit voorjaar een rondje langs de raadsleden maakte, waren de reacties op het bouwplan positief. Tel daar de recentelijke aandacht voor het tekort aan sociale huurwoningen bij op, dan is wat nu gebeurt onbegrijpelijk". Het motief dat het aangewezen bouwvlak te dicht bij de zorg zou liggen, wuift hij terzijde. "Het is gesitueerd op het grensgebied van zorg en wonen. Ook Parnassia ziet hier geen probleem in. De argumenten over de grootte en het volume zijn al eerder besproken: dit mag en kan. Als het geen sociale huur wordt, bouwt een andere partij daar net zo'n groot complex met zorgwoningen". Het voorstel van de Vrije Lijst om Parnassia te bewegen toch Koekoeksduin beschikbaar te stellen, zou Tromp ook prima vinden. "Mits het aantal te realiseren woningen gelijk is en dezelfde financiële voorwaarden zouden gelden. Als wij maar kunnen bouwen."

RON DE HAAN  In een discussie op Facebook geeft Ron de Haan (VrijeLijst) aan nog steeds te geloven in de locatie Koekoeksduin als oplossing. De Haan diende al in 2010 een motie in om op die locatie sociale woningbouw af te dwingen.

De Haan: "Door in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging komen op De Clinghe wonen en zorg heel dicht op elkaar. Dat geeft onvoorziene en ook voorzienbare consequenties en ik neem daar geen verantwoordelijkheid voor. Zoals ik ook geen verantwoordelijkheid neem voor een zogenaamd gat in een begroting van een vastgoed ontwikkelaar die al zeven jaar een bestuurder op de koffie had moeten krijgen om te voldoen aan wat is afgesproken: 230 woningen inclusief 40% sociaal. Ik kan nog wel meer afwijkingen noemen op het gebied van groenbeheer, dierenwelzijn en sportveld. Hierop past een politieke stellingname op wat inwoners van de overheid en hun bestuurders mogen verwachten: namelijk betrouwbaarheid en transparantie. Zet het grondbedrijf in en los het op. Dat is wat ik b en w vraag."