• Ook de raadsfractie van collegepartij de Vrije Lijst heeft de brief ondertekend

    Peter van Eerden

Partijen sturen brief: 'Statushouders niet de oorzaak van tekort aan huurwoningen'

CASTRICUM Het afschaffen van de voorrang aan statushouders bij het toewijzen van een sociale huurwoning, zoals aangekondigd door wethouder Paul Slettenhaar, heeft bij veel partijen kwaad bloed gezet. Dat blijkt uit een advertorial die in een lokaal blad wordt geplaatst en tevens, namens zeven partijen, naar deze krant is gestuurd.

De voorrang zou de doorstroming op de woningmarkt belemmeren. "Onzin" schrijven SP, GroenLinks, PvdA, D66, GDB, VrijeLijst en Leo van Schoonhoven. "Niet de statushouder, maar de lokale politiek is debet aan die belemmering. Die laat veel te weinig sociale huurwoningen bouwen. In Castricum gaat dat nu om een schamele 15% van de totale voorraad. Bovendien is dit nog helemaal niet besloten, de begroting is nog niet door de raad vastgesteld! Het staat wel in het raadsprogramma, maar dat wil niet zeggen dat alle partijen ook bereid zullen zijn de financiële consequenties te accepteren die hieruit zullen voortkomen."

ZONDEBOKKEN De partijen vinden dus dat Slettenhaar voor de muziek uitloopt en partijpolitiek bedrijft. Een spoeddebat werd door een nipte meerderheid niet nodig gevonden. "Hierdoor is onrust in de raad ontstaan." schrijven zij. "Dit soort uitspraken beïnvloedt bovendien direct de aandacht van de media en de stemming op de straat. Er wordt zondebokkenpolitiek bedreven over de ruggen van mensen die er niets aan kunnen doen dat ze moesten vluchten voor oorlog en geweld."

SYMBOOLPOLITIEK Statushouders geen voorrang geven, is niet de oplossing voor het woningprobleem, stellen de partijen. "Wij vinden dat symboolpolitiek. Eigen inwoners, met name starters, grijpen mis op de Castricumse woningmarkt en die worden nauwelijks geholpen met deze maatregel. Anders dan men wil laten geloven, gaat slechts een klein deel van de woningen naar statushouders. Afgelopen jaar was dat 8% van de vrijgekomen huurwoningen. 92% ging dus naar andere woningzoekenden, die uit heel Nederland kunnen komen." De briefschrijvers benadrukken dat de maatregel de gemeente hoge extra kosten oplevert. De gemeente is verplicht jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Als ze dat niet doet, zoekt de provincie een woning voor hen, op kosten van de gemeente.

De problemen met sociale huur in Castricum komen volgens de partijen doordat slechts 15% van het totale aantal woningen sociale huur is. Zij willen dat b en w vaart zetten achter de bouw van deze woningen.

REACTIE COLLEGE Het college van b en w blijft erbij dat de opdracht aan het college, zoals beschreven in het raadsprogramma, klip en klaar is: schaf de voorrangsregel af. "Het college werkt deze opdracht uit" zegt Slettenhaar. "Dat betekent dat er een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Het is nu dus nog een voornemen. De regeling verandert pas - en dan is ook de discussie - op het moment dat de huisvestingsverordening wordt aangepast. Dus de gemeenteraad heeft het laatste woord." De kosten hangen volgens Slettenhaar van de precieze invulling af. "Het hoeft niet perse extra geld te kosten. Het is een mogelijkheid." Dat er meer sociale woningbouw moet komen, wordt door Slettenhaar bevestigd. "Dat staat in het raadsprogramma en dat gaan we ook uitvoeren."