• De schetsen gemaakt in opdracht van het lokale consortium.

    Bureau Fruitema

Plannen Witte Brug-terrein

Consortium ondernemers schetst de mogelijkheden

CASTRICUM Ze lopen voor de muziek uit, de lokale ondernemers van het consortium, ontstaan uit de Initiatiefgroep Nieuw-zwembad. Maar de woningbouwplannen die zij schetsen, geven een indruk van wat er op de locatie Witte Brug mogelijk is.

Aart Tóth

De ondernemers denken mee in de herontwikkeling van de vrijkomende percelen bij de bouw van een nieuw zwembad annex sporthal op Noord-End. Volgens het consortium kunnen op het terrein van De Witte Brug in totaal zo'n 80 woonunits gerealiseerd worden.

Ontwerper, Bureau Fruitema, en Floresteyn Vastgoed hebben in een stedenbouwkundige studie, die de gemeentelijke wensen op starters- en seniorengebied als uitgangspunt heeft, hun licht laten schijnen op de haalbaarheid.

Hun plan voorziet in twee, vanaf de Cieweg, trapsaflopende appartementengebouwen. Zo gesitueerd dat ze zich richten op De Triade (7 lagen hoog), maar dan veel lager: slechts twee tot vier lagen.

Het ene appartementengebouw grenst aan de Jacob Rensdorpstraat, en sluit aan op de lagere 2-onder- 1-kapwoningen en de achterliggende eengezinswoningen en de seniorenwoningen. Parkeren gebeurt op het eigen erf van de nieuwe wijk. Zo ontstaat een gevarieerd aanbod voor starters, kleine huishoudens, ouderen, huurders (sociale woningbouw) én kopers in de vrije sector. Opvallend is de vormgeving van de gebouwen, die vrijwel naadloos bij de omgeving en aangrenzende bebouwing lijkt te passen.


DE BLOEMEN Mocht de politiek na de verkiezingen kiezen voor de meest uitgebreide variant van het zwembad annex sporthal plus horeca, op het terrein van FC Castricum, dan zou de sporthal te zijner tijd gesloopt kunnen worden om plaats te maken voor woningbouw .

Dit complex kan volgens het consortium worden gebouwd in een U-vorm, met de woningen op de etages bereikbaar via een galerij. In totaal zou het hier kunnen gaan om 84 wooneenheden, verdeeld in 32 tweekamerappartementen van 50 m², 28 driekamerappartementen van 67 m² en 24 driekamerappartementen van 77 m². Verder is er een commerciële ruimte van 400 m². Parkeren gebeurt half verdiept onder het gebouw.

Een illustratie van dit plan is te vinden op nieuwsbladcastricum.nl.

MEER MOGELIJK De ondernemers van het consortium willen met hun voorstellen aantonen dat het zwembad- annex sportcomplex op Noord-End niet los kan worden gezien van het woningbouwprogramma op de vrijkomende locatie(s). Ze geven aan dat er veel meer financiële speelruimte is voor het project.

Eerder stelden zij al dat de bouw van het zwembadcomplex zélf veel goedkoper kan. Er zit een verschil van ettelijke miljoenen tussen de berekeningen van de gemeente - deze schakelde hiervoor adviesbureau OLCO in - en de door het consortium met enkele zwembadbouwers doorlopen offertetrajecten (zie vorige editie).