• De gecertificeerden met wethouder Ron de Haan

    Taalhuis Castricum

Primeur voor Castricum: Taalmaatjes op Bonhoeffer

CASTRICUM Zeven leerlingen van het Bonhoeffer College hebben de afgelopen weken de training 'Taal voor het leven' gevolgd. Op 3 oktober ontvingen zij uit handen van wethouder Ron de Haan een certificaat. Ze gaan mensen begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, spreken of hun digitale vaardigheden willen verbeteren. Het project Taalmaatjes is een samenwerking van Taalhuis Castricum, Bonhoeffer College en de landelijke stichting Lezen & Schrijven, opgericht door Prinses Laurentien en bedoeld om laaggeletterdheid terug te dringen. Het is voor het eerst in Nederland dat jonge mensen worden opgeleid als Taalmaatje. Rector Marga Nievelstein hoopt dat de zeven pioniers een voorbeeld zijn voor andere leerlingen.

Mensen met een taalvraag kunnen terecht bij Taalhuis C'cum in de bibliotheek. Elke vrijdag is er een inloopspreekuur van 11.00-12.00 uur. Ook kan men mailen naar taalhuiscastricum@bknw.nl