• Een bekend beeld voor forensen: spitsuur in de trein (archieffoto Aart Toth)

    Aart Toth

PvdA wijt verslechteringen op spoor aan gebrek aan visie bij college

CASTRICUM De NS heeft de Dienstregeling 2018 bekend gemaakt. Deze gaat op zondag 10 december in. "De conclusie is dat ondanks heel kleine verbeteringen de reiziger uit Castricum er netto op achteruit gaat." stelt PvdA-fractievoorzitter en spoordeskundige Dave van Ooijen. "In feite geldt dit voor alle gemeenten boven het Noordzeekanaal. Andere delen van Nederland gaan er wel op vooruit. Zo gaan er landelijk 130 extra treinen rijden en gaat er zeven dagen per week om de tien minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam rijden."

In deze regio is er qua tijdliggingen (regelmaat) en overstaptijden, ook op het aansluitende busvervoer, volgens de PvdA-voorman sprake van forse verslechteringen. "Dit komt vooral door de invoering van het om de tien minuten rijden van een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. Deze tien-minutentrein werkt in negatieve zin door in de dienstregeling boven het Noordzeekanaalgebied."
Het venijn zit in de details, ook op andere onderdelen. Zo wordt op zondag het aantal IC's tussen Alkmaar en A'dam Centraal tussen 10.00 uur en 22.00 uur verdubbeld van twee naar vier, maar daar staan verslechteringen tegenover in de ochtend (in het weekend én door de weeks). Van Ooijen: "De verslechteringen zijn door de PvdA voorspeld. Ze zijn vooral het gevolg van het feit dat het college geen visie heeft over hoe de bereikbaarheid per spoor kan worden verbeterd. Daarnaast heeft het college zich veel te afhankelijk opgesteld van de NS."
VOORSTELLEN Volgens de PvdA moet dat in 2019 anders. De PvdA roept de raad en het college op om het met de eind 2018 in te voeren nieuwe dienstregeling niet opnieuw zover te laten komen en tijdig met andere gemeenten boven het Noordzeekanaal te komen met een strategie over wat er in de volgende dienstregeling moet veranderen om de bereikbaarheid vanuit Noord-Holland richting Amsterdam, Schiphol en Den Haag te verbeteren. De PvdA heeft eerder in een open brief zeven voorstellen gedaan. De partij denkt onder meer aan het stoppen van alle IC's in Zaandam (ook in de avonduren) en een structurele kwartierdienst van de sprinter op de Zaanlijn. Volgens de PvdA moet er met het doorrijden van twee van de vier sprinters op de Zaanlijn naar Alkmaar een eerste invulling worden gegeven aan het door gemeenten, provincie, NS en ProRail vastgestelde programma 'Maak Plaats' (een betere verbinding langs de Zaancorridor). De PvdA wil ook de knooppuntfunctie van Uitgeest versterken.

REACTIE WETHOUDER Wethouder Marcel Steeman (verkeer) laat desgevraagd weten dat het college niet heeft zitten slapen. Steeman: "Zoals vaker bij de spoordossiers ben ik het in de basis eens met het betoog van Dave, alhoewel ik hier niet zou willen spreken van 'forse verslechteringen'. Het is er in ieder geval op het eerste gezicht niet beter op geworden. We zijn als gemeente Castricum in overleg met NS over het spoor en de dienstregelingen, maar uiteindelijk is het de NS die de knopen doorhakt en soms andere keuzes maakt dan de gemeente. Castricum zit in gezamenlijk overleg met de gemeenten langs de Kennemerlijn en hebben daar juist een aantal forse verbeteringen weten door te voeren, waaronder de spitsintercity Alkmaar – Haarlem en treinen die grote drukte beter aankunnen. Met de gemeenten langs de Zaanlijn wordt op initiatief van Castricum eenzelfde overleg opgetuigd. Daarnaast blijven we actief binnen allerlei 'spoortafels' zoals dat zo mooi heet, onder meer over de periode tussen nu en de invoering van hoogfrequent spoor bij Castricum en het OV-toekomstbeeld 2040 voor de langere termijn."