• Door PWN is aan de Van Oldenborghweg 3,85 hectare naaldbos gekapt ten behoeve van de ontwikkeling van grijsduin.

    Archief

PWN mag bomen kappen in kader 'Natura 2000'

BAKKUM PWN hoefde geen vergunning aan te vragen voor de bomenkap in een bos nabij Bakkum en Egmond-Binnen. Dat blijkt na vragen van de PVV aan Gedeputeerde Staten van provincie N-H. Duinstichting deed eerder aangifte bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) tegen PWN, omdat de duinbeheerder geen vergunning had aangevraagd bij de gemeente Bergen voor het kappen van een bos in het Vogelwatergebied, waar de Van Oldenborghweg de Lageweg kruist.

VRIJGESTELD GS laten weten. "Conform de Wet Natuurbescherming is de kap vrijgesteld van vergunningplicht. De meldingsplicht en herplantingsplicht zijn niet van toepassing, omdat de huidige maatregel wordt uitgevoerd voor de uitbreiding van het areaal en de verbetering van de kwaliteit van het kwalificerend habitat. Dit project wordt uitgevoerd ten behoeve van herstel en beheer van het Natura 2000-gebied."

Door PWN is aan de Van Oldenborghweg 3,85 hectare naaldbos gekapt ten behoeve van de ontwikkeling van grijsduin. "Op de open plekken die ontstaan krijgen planten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vlinders en vogels als de tapuit weer kansen", liet PWN eerder weten. De Duinstichting is not amused en vraagt zich af 'Waarom heeft Staatsbosbeheer voor vergelijkbaar werk wél vergunning aangevraagd bij de gemeente?'

MEER PROJECTEN Uit de antwoorden van PS blijkt dat PWN in deze regio nog lang niet is uitgekapt. De komende twee jaar (tot 2021) wordt er nog eens 17 ha gekapt 'wegens herstelmaatregelen Natura 2000'. Ook hiervoor geldt dat herplanten van bos of compensatie niet nodig is; de kap past binnen het Natura 2000-beleid en PAS (stikstof terugdringing). In 2018 werden door PWN ook al in een gebied van vijf hectare langs de Oldenborghweg selectief bomen gekapt ten behoeve van de 'omvorming naar natuurlijker duinbos'. Ook werden twee kilometer aan bos(mantel)zomen aangelegd langs de Oldenborghweg en de Scheivlakweg. Dit gebeurt door het kappen en het uitdunnen van de bosrand. Hiervoor worden bomen 'geringd'. Bij ringen wordt de bast verwijderd of gekerfd met als doel dat de boom afsterft. Mantelzomen zijn volgens PWN van grote waarde voor vergroting van de biodiversiteit en brandpreventie.