Raad in dubio over overweg [UPDATE]

CASTRICUM Het was donderdag tijdens een raadsinfoavond weer tijd voor de Overweg Beverwijkerstraatweg. Wederom kwamen de 'lange dichtligtijden' van de bomen aan de orde. En wederom vertelde Prorail dat men kansrijke maatregelen ziet om dat fors te verbeteren: bijna een halve minuut minder per dichtligging. Dicht als een trein op station Castricum staat.

Alex van der Leest

De oplossing is "het plaatsen van een afteller en fine tunen van de stop-doorschakeling". Er is een project van het Ministerie IenW en er zou geld zijn om het op 20 plaatsen in het land aan te passen. "Castricum zit in de top 30", vertelde ProRail eind vorig jaar al. Als ProRail hier inderdaad aan de slag gaat, kost het Castricum geen geld. Maar er is meer nodig, want rondom en op de overweg ontstaan opstoppingen door (wachtende) afslaande auto's. De "slechte ontruiming van de overweg" zorgt volgens ProRail voor een relatief "hoog risicoprofiel" van de overweg. Om dit aan te pakken wil Prorail meebetalen aan een oplossing om het verkeer beter te reguleren.

Er zijn specifieke aanpassingen nodig. Het plan omvat een voorsorteervak richting Puikman, eenrichtingverkeer in Gasstraat en Schoutenbosch en niet meer afslaan richting die straten – Castricum had eenzelfde beperking voor de Dorpsstraat bij monde van wethouder Steeman buiten de orde gesteld.

Dit alles past niet goed op de plannen die Castricum zich had voorgesteld. Het heeft impact op verkeersbewegingen in een groot deel van Castricum. En vraagt wellicht om een weloverwogen regulatie van de verkeerscirculatie. De vraag is nu of het college deze plannen samen met ProRail gaat uitwerken. Dan wel afziet van de ProRail subsidie en alleen verder gaat met het eigen plan. Voor eigen portemonnee. De raad denkt erover na en reageert over enige weken in een raadscarrousel.

UPDATE ProRail heeft inmiddels laten weten de benodigde aanpassingen in het dorp mede te willen financieren. Extra subsidie die tijdens de raadsinformatie nog niet bekend was.