• Afgelopen woensdag kwamen veel fietsers langs op weg naar de Vitessevelden. Sportdag van basisschool Helmgras.

    Alex van der Leest
  • Kopie van de pagina met de stelling over de ongelijkvloerse kruising

    Alex van der Leest

Raad heeft iets uit te leggen: geen tunnel in zicht ondanks erkenning noodzaak

CASTRICUM "Waarom belooft u vóór de verkiezingen met z'n allen een ongelijkvloerse kruising voor auto's en zwijgt u erover na de verkiezingen?", vraagt Castricummer Hans van Balgooi. Die vraag zorgt voor wat ongemak, maar op een antwoord moet hij nog even wachten, want het was donderdag geen commissievergadering, maar een informatieavond. Er werd weer eens uitleg gegeven over plannen voor maatregelen rond de overweg Beverwijkerstraatweg.

Alex van der Leest

RAADSPROGRAMMA Van Balgooi peperde het de politici nog eens in door het ronddelen van kopieën van de 'Stelling van de week' uit het Nieuwsblad Castricum van 14 februari 2018. Bijna alle partijen vonden ook in Castricum een ongelijkvloerse kruising met het spoor noodzakelijk – alleen D66 en GDB waren het hiermee 'oneens'. Dat betekent dat nu in de raad 21 van de 25 voor een tunnel zouden zijn. Van Balgooi: "En niets erover in het raadsprogramma." Bekijk hier de pagina met de stelling en de reacties daarop.

Toch heeft het programma aandacht voor het knelpunt; b en w wordt gevraagd om rond die overweg "auto- en fietsverkeer te scheiden. Het fietsverkeer krijgt een beter alternatief geboden via tunnel of vrijliggend fietspad." En in de begroting is maar liefst 2,5 miljoen voor de aanpak van het knelpunt gereserveerd.

GELIJKVLOERS De gemeente pakt het knelpunt samen met ProRail aan. De gemeente is al jaren bezig met de complexe verkeerssituatie rond de overweg en ziet het spoor als verkeersbarrière en de spoorbeheerder wil de veiligheid verbeteren door te voorkomen dat auto's op de overweg blijven staan als de bomen dicht gaan. Er wordt een gelijkvloerse oplossing uitgewerkt. De gedachte is dat de doorstroming van het autoverkeer verbetert door het beperken van afslaand verkeer en aanpassingen voor het fietsverkeer. Die plannen hebben een impact op de rest van Castricum en vraagt om een verkeerscirculatieplan in het dorpscentrum. Dat alles wordt dit jaar uitgebreid onderzocht. Ook is er participatie: al voor de zomer zijn meedenk-sessies gepland van 'stakeholders' (klankbordgroep).

PHS Zoals al vaker bericht, het is extra urgent omdat het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) eraan komt, invoering tussen 2024 en 2028. Dat zorgt voor een toename van het aantal treinen – in de spits van 18 naar 22 per uur. De impact van extra treinen van/naar het opstelterrein bij Heerhugowaard – waarover zorgen waren – lijkt mee te vallen. Die rijden buiten de spits.

DICHTLIGTIJD Hoe dan ook, zonder maatregelen zullen de spoorbomen met PHS langer dicht liggen dan nu. De maatregelen zorgen voor verbetering. Naast de andere inrichting van de overweg, zorgt ProRail met 'aftellers' op het station voor kortere dichtligtijden – die komen er ook voor Vinkebaan en Kramersweg (dat zou ook goed van pas komen bij het omlopen tijdens de komende stationsverbouwing, maar ze komen er pas in 2020.) Het effect van alle maatregelen zal zijn dat we uiteindelijk net zo lang bij de bomen moeten wachten als nu, verwacht de gemeente. Maar dan hebben we wel PHS.

ZORGEN Weliswaar zorgt PHS voor meer treinverkeer over de overweg, maar stoppen die allemaal op Castricum? Nee. Als je naar de plannen ProRail-plannen voor 2030 kijkt, is reden voor ongerustheid,. Weliswaar komt er de hele dag een Intercity Alkmaar – Haarlem, maar de vertrouwde intercity Den Helder - Utrecht passeert Castricum wel, maar stopt er niet, er stopt alleen een "boemelintercity" die slechts pendelt tussen Alkmaar en Amsterdam (wil je verder, dan moet je overstappen!). Dat vraagt om actie. De gemeente gaat dan ook lobbyen, en zet in op zes punten: echte IC zonder overstap in Amsterdam, liever ook niet in Alkmaar, PHS met 6 IC per
uur, IC Haarlem door naar Den Haag, een directe verbinding Schiphol. Wordt vervolgd.