• Roel Beems (CKenG) geeft een toelichting over het proces voor de collegevorming

    Alex van der Leest

Raad presenteert zich als 'vriendenclub'

CASTRICUM De gemeente gaat het autoverkeer langs het horecapleintje ontmoedigen. Oftewel: een autoluwe Dorpsstraat. En statushouders krijgen straks geen voorrang meer bij toewijzing van een huurwoning. Het zijn enkele opvallende punten uit het raadsprogramma dat vrijdag in het gemeentehuis werd gepresenteerd. 

Alex van der Leest

Twee maanden moest Castricum erop wachten, en nu ligt het er: het raadsprogramma. Alle tien de fracties scharen zich erachter. Allen klonken vanmiddag zeer gemotiveerd en zeer enthousiast. Als een vriendenclub.

In het programma lezen we van negen thema's een raadsambitie, met daarbij specifieke collegeopdrachten. Eén raadsprogramma. Wat precies de voorkeuren, nuanceringen en prioriteiten van de verschillende fracties zijn, is niet meteen duidelijk. "Volgende week donderdag kunt u in een raadsdebat horen wat de inbreng is van de partijen." vertelt Hannie Lutke Schipholt.

In een korte bijlage van het programma worden al wel enige kanttekeningen gemaakt. Bijvoorbeeld bij de collegeopdracht: "Geeft bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang an de eigen inwoners en schaft de voorrang van statushouders af." SP, D66 en GroenLinks zijn het hier mee oneens. Dat is een raadsminderheid.

Verder valt bij de collegeopdrachten in het programma op dat er veel aandacht is voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Ook de Dorpsstraat komt aan de beurt, het college "ontmoedigt de route voor automobilisten langs het horecaplein." En er komt zelfs hulp voor een ondernemer, want het college: "pakt een actieve rol bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor de bioscoop." En het college moet actief meedoen met het ontwikkelen van Zuid III, westzijde spoor, Postkantoor en Kooiplein. Al met al wordt aardig wat daadkracht verwacht. Aan de andere kant lezen we ook: "op dit moment is niet duidelijk of alle ambities ook uitvoerbaar (financieel en qua ambtelijke capaciteit) zijn, dat zal de komende tijd door verdere uitwerking moeten blijken."

Tegelijkertijd gaat collegevorming en de wijze van besturen grondig op de schop. Geen 'coalitie tegen oppositie', maar een gemeenteraad die wethouders het raadsprogramma laat uitvoeren. Het klinkt simpel, maar gelukkig biedt de formulering van het programma ruimte voor interpretatie en eigen invulling door fracties en wethouder. Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) voegt eraan toe: "We gaan ervoor waken dat we niet teveel gaan depolitiseren."

Er komen weer vier wethouders. Vier collegepartijen (VVD, CKenG, CDA en De VrijeLijst) gaan op zoek. Anders dan voorheen vormen deze 'collegepartijen' geen coalitie, maar dragen ieder twee kandidaten voor. De Raad kiest de wethouders voor het uit voeren hun raadsprogramma.