Raadsvragen over veiligheid rond Duin en Bosch-terrein

[BAKKUM] Onder inwoners van de nieuwbouwwijk Koningsduin is onrust ontstaan nadat op maandagavond 18 september een bewaker door een patiënt werd neergestoken op het aangrenzende Duin en Bosch-terrein. Dat stelt de lokale partij CKenG, die inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van b en w. "Is er voor omwonenden überhaupt aanleiding om zich zorgen te maken?" vraagt de partij zich af.

"Recent heeft heel Nederland meegeleefd met Anne Faber en haar familie." schrijft fractievoorzitter Roel Beems. "Inmiddels is de dramatische ontknoping van haar vermissing bekend. Zij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek en kwam daar een, eerder voor zedendelicten veroordeelde, bewoner van een kliniek tegen. In de kliniek van Parnassia Bavo op Nieuw Koningsduin in Castricum verblijven ook cliënten met allerlei achtergronden. Bij deze locatie werd op maandagavond 18 september een bewaker door een patiënt neergestoken. Omdat de kliniek sinds een aantal jaren een open karakter heeft en grenst aan de nieuwe bebouwing zijn er inwoners die vragen hebben over hun veiligheid."

Beems wil onder meer inzicht in de aantallen cliënten van Dijk en Duin en de verhouding dagbehandeling en langdurige opname. Ook wil hij meer weten over het beleid van Parnassia ten aanzien van open en gesloten afdelingen. Volgens Parnassia worden er bij Dijk en Duin volwassenen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Beems vraagt zich af of daar ook aandoeningen bij horen waarbij de betrokkenen mogelijk een gevaar vormen voor hun omgeving. Ook wil hij weten of er in de kliniek cliënten worden behandeld die betrokken zijn geweest bij een zedendelict of waarbij sprake is van terbeschikkingstelling (TBS).

Verder wil Beems weten wat Parnassia, gemeente, politie en andere hulpverleners doen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen.
Na het incident op 18 september heeft Burgemeester Mans aan Dijk en Duin gevraagd om 'de bewoners van Nieuw Koningsduin bij de verwerking te betrekken'. Beems is benieuwd of de instelling aan die oproep gehoor heeft gegeven en of hier inderdaad behoefte aan was onder de bewoners.