• Romeo en Julia: inmiddels met 'rondingen'

    Scholtens
  • Romeo en Julia

    Scholtens

Romeo en Julia op TNT-locatie stapje dichterbij, maar 'participatie blijft lastig'

CASTRICUM De vraag 'Hoe gaan we om met burgerparticipatie?' was donderdagavond in twee commissievergaderingen een opmerkelijk thema. Vooral rond de besluitvorming voor de locatie van het oude postkantoor (TNT-gebouw) liepen de gemoederen daarbij hoog op. Rond Duin en Bosch verliep de discussie rustiger.

Alex van der Leest

INSTEMMING Woningbouw is topprioriteit. Ondanks verschil van inzicht over de burgerparticipatie, stemt de raad in ruime meerderheid in met het voorgestelde plan van ontwikkelaar Scholtens (complex Romeo en Julia) en stelt daarmee het 'ruimtelijk kader' vast voor het TNT-terrein. Er mogen zeven woonlagen komen. Nu kan het bestemmingsplan worden gemaakt; dat proces duurt ongeveer zes maanden, of langer als er beroepsprocedures volgen.

NIET GOED GEHOORD De discussie voorafgaand aan dit besluit is rumoerig. De TNT-commissievergadering begint met twee insprekers. Henk Hommes spreekt namens VVE's van omwonenden ('De Weere', de flat ernaast, de Geesterduinweg en de Ambassadeur). Hij vindt dat ze tot dusver veel te weinig zijn geïnformeerd en te weinig zijn betrokken. De andere inspreker is Anne Hulsebosch, zij sprak in juli ook in en woont in de Ambassadeur. Hulsebosch: "Ik ben zeer teleurgesteld en zie weinig van mijn eerder genoemde punten terug." Zij blijft grote moeite houden met de massaliteit, de hoogte van het gebouw: zeven lagen, en heeft geen 'zonnestudie' voorbij zien komen. Hommes en Hulsebosch hebben op 10 januari overleg met wethouder Paul Slettenhaar.

De participatie moet beter, vindt ook de oppositie. Machiel Postma (GroenLinks): "We zijn voor het TNT-plan, maar met de participatie moet er echt een schepje bovenop, anders organiseer je je eigen weerstand." Leo van Schoonhoven: "Na dit besluit kan er niets meer op hoofdlijnen worden aangepast. Hoe kan je nu voor een kaderstellend besluit stemmen, als omwonenden vertellen dat ze niet goed gehoord zijn."

GEEN UITSTEL Ondertussen knettert het weer tussen Steeman en Slettenhaar. Marcel Steeman (D66) vraagt om niet meteen te stemmen, maar de stemming uit te stellen tot 17 januari, na het gesprek van omwonenden met de wethouder. Dat voorstel haalde het niet. Want, zo is de redenering, wonen is topprioriteit en vraagt om spoed en er kwamen inhoudelijk geen nieuwe tegenargumenten naar voren. Dus geen uitstel.

DRAAIBOEK Wie is verantwoordelijk voor de participatie? Dat is momenteel de ontwikkelaar, die moet daarover aan het gemeentebestuur rapporteren. Is dat voldoende? Het raadsprogramma zegt: "Er wordt ruimhartig, actief en innovatief omgegaan met burgerparticipatie." Gerard Min (PvdA): "Er moet een draaiboek komen voor participatie. En: je kan dat niet overlaten aan de projectontwikkelaar." Wethouder Slettenhaar zegt toe dat er zo'n draaiboek komt.

DUIN EN BOSCH Bij het bespreken van de ontwikkelingen op Duin en Bosch gaat het over het participeren van de bewoners van het landgoed, nu verenigd in een bewonersplatform. Twee voorstellen. Ten eerste, de gemeente organiseert een 'klankbordgroep' voor de bewoners. Bärbel Böhling (VrijeLijst): "Een 'klankbordgroep' is meer geïnformeerd en werkt meer proactief, terwijl het bewonersplatform reactief is."

KWALITEITSTEAM En het tweede: bewoners worden toegevoegd aan het bestaande 'Kwaliteitsteam', een voorstel van Van Schoonhoven. Dat team zou moeten bestaan uit onafhankelijke deskundigen die plannen en ontwikkelingen op het landgoed toetsen. Daarin passen geen belangengroepen vindt een meerderheid. Wel zijn veel raadsleden kritisch dat Parnassia nu al jaren vertegenwoordigd is in dit 'Kwaliteitsteam'; dat komt de objectiviteit van het team niet te goede. Hierover wordt volgend jaar verder gepraat.