• Het gemeentehuis

    Alex van der Leest

Ron de Haan en twee bestuurders 'van buiten' in nieuwe college

CASTRICUM Als een van de laatste gemeenten in Nederland heeft nu ook Castricum de formatie van het nieuwe college rond. Het wordt een minderheidscollege: alleen VVD, CDA en De VrijeLijst leveren wethouders. Vernieuwend, want tot nu toe kon het dagelijks bestuur altijd rekenen op een min of meer vaste meerderheid in de gemeenteraad. Ook wordt de ploeg kleiner. Waren er de afgelopen periode vier fulltime wethouders; dit keer zijn het er drie: Falgun Binnendijk, Ron de Haan en Paul Slettenhaar. Burgemeester Toon Mans krijgt een zwaardere portefeuille.

Op de website waarop de gemeente het vergaderschema publiceert (https://castricum.raadsinformatie.nl/vergadering), was dit weekend al te lezen dat er donderdag tijdens de raadsvergadering, die zoals gebruikelijk om 19.30 uur begint, een nieuwe ploeg wethouders wordt geïnstalleerd. De formateur brengt eerst verlag uit waarna de 'benoeming en beëdiging wethouders' volgt. Navraag leert dat ook de meeste raadsleden het nieuws moesten lezen in de agenda die vrijdag werd rond gestuurd. "Zo bot gaat het" aldus een van de betrokkenen. Een publiek debat over het formatieproces, waarop de laatste weken veel kritiek kwam, staat niet op de agenda.

PORTEFEUILLES De burgemeester krijgt een actieve rol in het nieuw te vormen college met een portefeuille die zich toespitst op 'organisatorische zaken'. Afspraken over het toekennen van 'wijken' (lees: wie wordt wijkwethouder van Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Bakkum) moeten nog worden gemaakt. De drie wethouders beheren de portefeuilles 'ruimtelijk', 'sociaal', en 'maatschappelijk'.


PAUL SLETTENHAAR De portefeuille 'ruimtelijk' wordt toegewezen aan Paul Slettenhaar. Hij is sinds 1994 politiek actief in Amsterdam, de laatste tien jaar als Stadsdeelbestuurder. Daarnaast is hij momenteel namens de VVD Statenlid in de provincie Noord-Holland en woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie.

FALGUN BINNENDIJK Falgun Binnendijk krijgt de portefeuille 'sociaal'. Hij deed na zijn studie bestuurskunde en politicologie (gedeeltelijk) tien jaar ervaring op als gemeenteraadslid/fractievoorzitter namens het CDA in de gemeente Alkmaar. Bij de gemeente Leeuwarden én bij de provincie Friesland deed hij ervaring op binnen het werkveld zorg & welzijn en met burgerparticipatie.


RON DE HAAN Ron de Haan krijgt de portefeuille 'maatschappelijk'. Hij is sinds 2004 gemeenteraadslid in Castricum namens De VrijeLijst en geworteld in de samenleving van Castricum. Ook werkt hij voor Raadslid.nu aan de ontwikkeling van gemeenteraden. Hij hoopt binnen het college van b en w een boost te geven aan de vernieuwing van de bestuurscultuur in Castricum.