• Terwijl (achter vlnr) Leon, Arno en Cees opgewekt doorwerken, laat voorman Roger Bout de inhoud van een container zien: karton, plastic, textiel en glas ..

    Nicole Kleine Staarman

Rondje op de vuilniswagen leert: Castricummers hebben geen idee wat de bedoeling is

CASTRICUM Ons huishoudelijk afval is geen vuilnis, het is grondstof. Tenminste, als het op de juiste manier gescheiden wordt. Een rondje mee op de vuilniswagen laat zien dat de Castricummer nog een hoop te leren heeft.

Nicole Kleine Staarman

Als verslaggever mag ik mee de grijze container legen met de reinigingsdienst. Elke bak wordt gecontroleerd voor het lichten. Terwijl de mannen opgewekt en voortvarend doorwerken, groeit mijn ontsteltenis. Behalve een paar huishoudens die snappen wat onder restafval thuishoort, lijkt het dat het overgrote deel van Castricum geen idee heeft wat de bedoeling is. Is het zo ingewikkeld?

Volgens voorman Roger Bout, die al 18 jaar helpt Castricum schoon te houden, is gemakzucht de grootste boosdoener. "Neem het online bestellen', vertelt Roger met een zorgelijke frons: "Dat zorgt voor steeds meer dozen in de grijze bak. Dat hoort daar helemaal niet en dat weten we al jaren. Als alleen al het papier en karton netjes in de papierbak zou gaan, scheelt dat al bijna twintig procent. En iedere school en vereniging zou blij zijn met die extra inkomsten".

AFVALWIJZERAPP De mannen van de reinigingsdienst vinden dat de inwoner van Castricum 'aardig' zijn best doet met het scheiden van afval. "Er wordt nu ruim zestig procent gescheiden, maar daar blijft het hangen", vertelt Roger. De overheid stelt dat in 2020 minimaal driekwart van het afval gerecycled moet worden. "Er valt nog meer te halen", meent hij. "Van al het restafval dat nu wordt aangeboden, zou maar liefst tachtig procent gescheiden kunnen worden. Alleen hoe we de inwoners zover krijgen, dat is nog een uitdaging". Hij begrijpt dat de PMD-zak voor plastic, metaal en drankkarton nog enigszins lastig is. "Maar alles is te vinden op de AfvalWijzerApp."

RODE KAART Met mijn (dichtgeknepen) neus in de containers, is het moeilijk te geloven dat al meer dan de helft gescheiden wordt. Er zit nog zoveel recyclebaar spul in. Toch worden ze over het algemeen gewoon geleegd. "We legen alleen niet als we bepaalde stoffen aantreffen, zoals frituurolie en hout". Groencontainers worden strenger beoordeeld; daar mag alleen groente, fruit en tuinafval (GFT) in. Foute inhoud wordt gefotografeerd en van een rode kaart voorzien waarop staat waarom de container niet geleegd is. Gemiddeld worden tientallen rode kaarten per week uitgedeeld. Er komt een foto van een tv voorbij en vuilnisman Cees vertelt over een boomstam. "Echt loodzwaar; die moeten ze er met meerderen ingetild hebben".

EURO'S Roger meent dat het weinig zin heeft mensen op het milieu-aspect te wijzen. "Iedereen weet van de plastic soep en de klimaatverandering. Voor de meeste mensen is het te ver van hun bed". Volgens hem werkt het beter om het te vertalen in euro's. "De gemeente betaalt 46 euro per ton GFT-afval tegenover ruim 100 euro voor het verbranden van restafval. Papier, glas en textiel leveren geld op; plastic zelfs netto 362 per ton door subsidie. PMD bij het restafval betekent een fors verlies van inkomsten voor de gemeente per jaar". Er wordt dus massaal geld weggegooid.

ENQUETE De gemeente wil een volgende stap maken en zoekt draagkracht bij de inwoners. Moeten ze vaker ophalen? Is een extra container de oplossing of is het slimmer om mensen met hun zakje restafval naar een ondergrondse container te laten lopen? Er is een enquête uitgezet om erachter te komen wat de Castricummer als oplossing ziet. Deze kan nog t/m 3 juni ingevuld worden. Dat al het gescheiden afval uiteindelijk weer op een grote berg terecht komt, is volgens Roger klinkklare onzin. "Als er teveel 'fout' afval tussenzit wordt de partij afgekeurd, maar echt alle afvalstromen worden gerecycled, behalve het restafval. Van GFT wordt compost en biogas gemaakt". Bij mij thuis doen we al aardig ons best met afval scheiden, maar na deze dag nog fanatieker. Mijn conclusie: iedere inwoner moet een rondje mee met de reinigingsdienst. Dat helpt pas echt!

De enquête is te vinden op castricum.nl