• v.l.n.r. Evert Castelein, Jos Vloemans, Piet Geerke en Hans van Dongen

    SAC

SAC: 'Castricum moet haalbaarheid geothermie onderzoeken om kosten inwoners te drukken'

CASTRICUM Castricum loopt achter in de energietransitie. Dat stellen de leden van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). De gemeente Castricum scoort slechts 3,9% duurzame energie vergeleken met 6,6% landelijk. "De wethouder duurzaamheid moet daarom vaart maken met het onderzoeken van klimaat maatregelen in onze groene gemeente. Met de nieuwe Klimaatwet is CO2 uitstoot niet meer vrijblijvend en verandering onvermijdelijk." aldus SAC-bestuurslid Piet Geerke.

UW EIGEN WIJK De SAC plaatst kanttekeningen bij de op 16 mei aan de raad gepresenteerde Warmte Transitie Atlas (WTA). De voorlopige WTA geeft voor elke wijk aan hoe deze tegen de laagste maatschappelijke kosten 'van-het-gas-af' kan. Kaartjes waarop u ziet wat de plannen zijn met úw wijk vindt u in de presentatie warmteverkenning (en aanvullende informatie staat in deze HVC-presentatie). 

HOGE TEMPERATUUR Een warmtenet blijkt aantrekkelijk voor 80% van de wijken in de kern Castricum. Op zich geen verrassing voor de SAC. Evert Castelein, eveneens bestuurslid van SAC, zegt echter twijfels te hebben bij de beoogde Medium Temperatuur warmtebronnen (MT 50-70°C) voor het warmtenet. "MT opties gaan gepaard met hoge kosten voor de bewoners door de noodzakelijke isolatie, vloerverwarming, radiatoren en warm-tapwater aanpassingen in verband met legionella. Met Hoge Temperatuur (HT > 70°C) geothermie zijn deze ingrijpende aanpassingen niet nodig. Wel is dan een grootschalig warmtenet nodig." In maart 2017 heeft CE Delft het rapport 'Castricum Zonder Aardgas' uitgebracht in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Hieruit blijkt dat HT geothermie veel aantrekkelijker is dan MT opties.

KOSTEN DRUKKEN Piet Geerke benadrukt dat 'van-het-gas-af' opties moeten voldoen aan de Warmtewet en daarmee niet mogen leiden tot hogere kosten voor bewoners. "De 'onrendabele top' moet gefinancierd worden met subsidies van de Rijksoverheid. Om de kosten te drukken, zijn innovatie en een regionale aanpak essentieel. Heerhugowaard en diverse andere gemeenten in Noord-Holland Noord kijken inmiddels ook serieus naar geothermie."

VERTRAGING Na een gedegen verkenning door SAC zijn al in mei 2018 voorbereidingen gestart om de haalbaarheid van een HT geothermisch warmtenet te onderzoeken onder leiding van huisvuilcentrale HVC in Alkmaar. Hierbij zal ook naar alternatieve warmtebronnen worden gekeken als mogelijke tussenoplossingen. SAC-bestuurslid Hans van Dongen: "Gemeenten kunnen subsidies aanvragen bij de provincie om dit haalbaarheidsonderzoek te financieren. Wethouder Binnendijk stelde tijdens de raadsinfoavond op 16 mei dat het HVC haalbaarheidsonderzoek pas in 2022 gereed hoeft te zijn om te voldoen aan het raadsprogramma. De vraag is: moet het raadsprogramma het tempo bepalen of de Klimaatwet? Door de vertraging worden de doelstellingen om 25% van de bestaande woningen voor 2030 van-het-gas-af te halen steeds minder realistisch."

"Kortom: voor de besluitvorming is een grondig HVC haalbaarheidsonderzoek nodig naar een geothermisch warmtenet in Castricum." betoogt SAC-bestuurslid Jos Vloemans. Wethouder Falgun Binnendijk is om een reactie gevraagd.

Inhoudelijke reacties: aardwarmtecastricum@gmail.com