• BUCH

Schapen als maaimachines in Castricum en Uitgeest

CASTRICUM - UITGEEST Een kudde van zo'n 250 schapen graast sinds donderdag 16 mei in Uitgeest. De kudde komt onder meer langs de Wiekenlaan, Geesterweg, Anna van Renesselaan, Kleis, Haverkamplaan en Waldijk. Ook in Castricum is deze zomer weer een schapenkudde te zien. Donderdag 23 mei komt de kudde naar Castricum. Deze zomer grazen ze in een veel groter gebied (Soomerwegh, Park Noord-End, Vondelstraat, Schelgeest, Mient en Dr. de Jongweg) dan vorige jaren. Er is dus een goede kans ze aan te treffen.

De dieren verblijven in een vak, omheind door flexibele rasters. De herder werkt volgens een begrazingsschema. Minstens een keer per dag krijgen de schapen een nieuw vak. Zo 'bewegen' de schapen langzaam door een gebied. Speciaal getrainde border collies helpen de schaapsherder bij het verplaatsen van de kudde.

BIODIVERSITEIT Een schaapskudde graast geleidelijk en komt drie keer per seizoen op dezelfde plek. Tussentijds zijn er rustperioden. Drie keer grazen zorgt ervoor dat de vegetatie lager blijft. Door de schapen komen meer voedingstoffen beschikbaar voor planten, die daardoor beter en vaker bloeien. Dat is weer goed voor het insectenleven. Schapen eten ook ongewenste soorten zoals distel en berenklauw. Er zijn dan geen bestrijdingsmiddelen nodig. Verder verspreiden de schapen zaden die ze meenemen in de wol en tussen de hoeven. Ook dat is goed voor het plantenleven in de gemeente.

CIRCULAIR Landschapsbeheer Rinnegom fermenteert de mest van de schapen tot Bokashi, dit wordt weer terug gebracht op de weilanden. Bokashi is een CO2 neutrale methode om mest om te vormen tot bodemverbeteraar. De kudde is van de schaapskooi van Bergen. Wie meer wil weten kan terecht bij de herder of www.schaapskooi-bergen.nl.

Wethouder Cecilia van Weel van Uitgeest is enthousiast: "Dit heeft vooral veel voordelen. Dit ecologisch beheer zorgt voor meer variëteit in ons groen. Het sluit mooi aan bij het dorpse en landelijke karakter van Uitgeest. Ik ben blij met deze aanpak."