• De 25 raadsleden met burgemeester Toon Mans en de griffiers (foto: Ernest Selleger)

    Ernest Selleger
  • Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) ziet wel wat in samenwerking met Marcel Steeman (D66)

    Peter van Eerden
  • Ron de Haan had een cadeautje voor Rob Dekker: een vergeten verkiezingsbord

    Peter van Eerden

Sfeer bij start nieuwe raadsperiode lijkt goed

Het was een feestje voor de democratie. Gemoedelijk werden donderdagavond onder grote belangstelling de 25 nieuwe raadsleden van Castricum geïnstalleerd nadat vooraf op het bordes de groepsfoto was gemaakt.

Peter van Eerden

De verkiezingen zijn achter de rug; het echte werk gaat nu pas beginnen. Met die openingswoorden richtte burgemeester Toon Mans zich tot de kersverse volksvertegenwoordigers bij de eerste vergadering van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling.

TWAALF NIEUWKOMERS "Vandaag verwelkomen wij twee raadsleden meer dan vier jaar geleden", vervolgde Mans. "De gemeente heeft nu immers meer dan 35.000 inwoners en daardoor is het aantal zetels van 23 naar 25 gestegen. Die worden bezet door 13 bekende raadsleden en 12 nieuwkomers". De laatste groep werd vervolgens bij naam door de burgemeester geïntroduceerd: Elize Bon (CDA) die ook Chinees blijkt te spreken, Gerard Brinkman (GroenLinks), bekend van het project Safe Streets, Bärbel Böhling (De VrijeLijst), Bart Dekker (GDB) en Lenie Kelder (CKenG), allen met voorkeurstemmen in de raad, Gerrit Krouwel, Andries de Rooij en Jeroen Slot (allen VVD), Martijn van Leeuwen (CDA), oud-wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG) en ten slotte nog de twee demissionaire wethouders Rob Schijf (GDB) en Marcel Steeman (D66). Naast de nieuwe gezichten begroette Mans een nieuwe fractie in de raad, Forza Castricum, waardoor met tien partijen van start wordt gegaan.

SAMENWERKEN In zijn toespraak benadrukte Mans de noodzaak tot samenwerken: "Dat is de sleutel om de beste resultaten te behalen". Hij herinnerde daarbij aan voor de verkiezingen uitgesproken intenties: niet in tegenstellingen denken, breed kijken en niet meteen naar coalitie en oppositie: "Hoeveel verschillen we nu eigenlijk van elkaar?" De besprekingen voor een nieuw akkoord zijn inmiddels van start gegaan onder leiding van informateur Westerink met als voornaamste thema de maatschappelijke agenda, vorig jaar opgesteld door een groep enthousiaste inwoners met als belangrijke punten duurzaamheid en woningbouw. Mans adviseerde deze onderwerpen op te nemen in het raadsprogramma: "Praat met en luister naar de inwoners. Neem ze serieus".

BELANGENVERSTRENGELING Als opmaat naar het afleggen van de eed of belofte vroeg de eerste burger bijzondere aandacht voor integriteit in het politieke ambt: "U bent het gezicht van de overheid en uw gedrag straalt af op de gemeente. U staat midden in de gemeenschap en kunt belanden in situaties waarbij de schijn van belangenverstrengeling kan optreden en in een ongemakkelijke positie kan worden gebracht". Hij riep de raadsleden op elkaar aan te spreken op normen en waarden: "Graag neem ik daarin het voortouw, mijn deur staat voor u open."

BORD Hierna werd overgegaan tot het afnemen van de eed of belofte waarbij opviel dat vijf nieuwe raadsleden kozen voor de eed en de overige twintig voorkeur hadden voor de belofte. Felicitaties en bloemen voltooiden het ritueel. Tot besluit roemde Ron de Haan (De VrijeLijst) de gemeenschapszin op De Woude waar hij sinds kort woont en lid van de dorpsraad is. Om uitdrukking te geven aan het goede gebruik van de eilandbewoners om elkaar bij te staan, had hij onderweg naar Castricum een achtergebleven VVD-verkiezingsbord van een lantaarnpaal geknipt dat hij overhandigde aan Rob Dekker: "Rob, gefeliciteerd met je verkiezingswinst en vaderschap; ik wens ons allemaal de coalitie die we verdienen. Dekker kon er wel om lachen: "We hebben na de verkiezingen meteen overal de borden verwijderd, maar er blijkbaar één over het hoofd gezien".

COALITIE Tijdens de geanimeerde nazit liet Hannie Lutke Schipholt (Groen Links) weten dat haar vermeende wens voor 'een links blok' enige nuance behoeft: "Het zou teveel versplintering betekenen". De suggestie van samenwerking met VVD, CDA en 'een blokje van vijf zetels', samen met D66, viel in goede aarde. Demissionair wethouder Kees Rood (VVD) liet weten het "geen gekke combinatie te vinden; we kunnen elkaar vinden op duurzaamheid". Wordt vervolgd.