• Ada Greuter (rechts) stelt een vraag aan wethouder Steeman

    Alex van der Leest

Sociaal wonen in Castricum

CASTRICUM Kennemer Wonen presenteerde donderdag de voortgang van de 'Prestatieafspraken 2017-2020'. Een week eerder was directeur Dick Tromp nog zeer duidelijk: "Geef ons bouwlocaties, we hebben mensen en middelen om te bouwen. Gemeente, geef ons locaties." Het is dus niet onverwacht: realiseren van nieuwe woningen is een knelpunt.

Alex van der Leest

In 2017 is er niets opgeleverd, in 2018 ook niet. In 2019 vijftien nieuwe woningen aan de Eerste Groenelaan en ook 18 woningen op Zandzoom komen eraan. Maar, zelfs als de 48 woningen op het landgoed worden meegeteld, schiet de bouw 38 woningen tekort – de afspraak is 118 woningen erbij (een uitbreiding van 5%).

EGALISATIEFONDS Afdwingen van nieuwbouw wordt beperkt door wetten en regels. Gemeente en Kennemer Wonen moeten ervoor lobbyen bij projectontwikkelaars. Hooguit kan de gemeente dwingen dat de ontwikkelaar geld in het egalisatiefonds stort als er te weinig 'sociaal' wordt gebouwd. De reacties donderdagavond waren het erover eens: het te storten bedrag (€10.000) is te laag, want de opbrengst van sociale woningbouw is voor de ontwikkelaars fors minder dan dure koopwoningen. Wethouder Marcel Steeman vertelt dat er nu €684.000 in dat fonds zit. Wat doe je met al dat geld? Steeman: "Dan moet je weer uitkijken dat het geen staatssteun lijkt". De gemeente is met plannen bezig om dit alles aan te scherpen en wellicht het bedrag te verhogen, aldus Steeman.

TOEWIJZINGEN Er zijn dus geen nieuwe woningen. Toch werd er wel doorgeschoven en verhuisd. De zoektijd voor actief woningzoekenden was in 2016 gemiddeld 1,7 jaar. Het aantal zoekers was in 2016 706 (11% minder dan het jaar ervoor). Er werden 166 nieuwe huurders verwelkomd, waarvan 107 via reguliere toewijzing (eveneens 11% minder dan het jaar ervoor). Elf daarvan kwamen elders uit de BUCH, 19 uit de rest van de regio en 64 kwamen uit gemeente Castricum.

BETAALBAAR Essentieel voor Kennemer Wonen: voldoende betaalbare woningen. Aan deze afspraak voldoet Kennemer Wonen. De corporatie verhuurt niet 65% van de woningen (de afspraak), maar zelfs 75% onder de €592 en niet 80%, maar zelfs 84% onder de €635.

Donderdag 7 december staat sociale woningbouw weer centraal. Dan spreken de fracties over sociale woningbouw op Duin en Bosch.