• Artist impression

Sociale koopflats op postkantoor-locatie

CASTRICUM Er lijkt eindelijk beweging te komen in het dossier 'oude postkantoor' aan de C.F. Smeetslaan. Nadat projectontwikkelaar Scholtens uit Wognum eerder het plan voor twee appartementencomplexen bekendmaakte (Romeo en Julia), bleef het lang stil, maar gemeente en ontwikkelaar zijn het eindelijk eens geworden over een plan. Vorige week heeft het college van b en w besloten in te stemmen met het principeverzoek voor deze 'herontwikkeling' van de TNT locatie. Alleen wethouder Schijf liet aantekenen tegen het besluit te zijn.

VERTRAGING "Het duurde lang voor de programmering rond was" verklaart RO-wethouder Marcel Steeman. "De ontwikkelaar wilde de eis om sociale huurwoningen te bouwen afkopen door een donatie te doen in het egalisatiefonds. Maar dat is niet de bedoeling; je moet dan eerst aantonen dat het echt niet mogelijk is om die woningen te realiseren. Men kwam er niet uit met Kennemer Wonen. Vandaar dat er driekwart jaar vertraging is opgelopen."

PENTHOUSE Uiteindelijk komen er nu zes lagen én nog een 'accent' op de zevende laag, oftewel: een penthouse dat vanaf de straat niet te zien is. Steeman: "Er mag ook geen schutting aan de rand worden geplaatst, anders wordt het te massief. Het masterplan voorziet in vijf lagen, het ruimtelijk kader is dus iets opgerekt, maar het is stedenbouwkundig wel verantwoord. In totaal komen er 51 appartementen: 16 huurappartementen in het midden- en hogere segment en 35 koopappartementen. Van die koopwoningen vallen dertien in de categorie 'sociale koop'. We willen wel voorkomen dat het speculatieobjecten worden, dus er wordt gewerkt met een anti-speculatiebeding. Dit betekent dat de contracten voor langere tijd, ik meen tien jaar, worden afgesloten." Het voorstel moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.