Soep eten in de kerk

LIMMEN In de Corneliuskerk wordt op de eerste vrijdag van de veertigdagentijd op weg naar Pasen een sobere soepmaaltijd geserveerd. Het gaat om vrijdag 16 februari. De maaltijd is van 18.00 tot 19.00 uur. "Bij deze veertigdagentijd, ook wel vastentijd, hoort het woord versoberen." zegt pastor Olling. "Zodat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven." Neem zelf een soepbord of kom en lepel mee. Opgeven vóór donderdag 15 februari via pastor@corneliuskerk-limmen.nl (tel. 5051275) dan wel margreetdenekamp@outlook.com (5052871)