• Schets fase 7 voorlopig ontwerp ABB

    ABB

Spoedberaad Duin & Bosch

CASTRICUM "Landgoed? Daar blijft niet veel van over". En: "Ronduit verbijsterend!" Aldus reacties van bewoners en passanten na de rigoreuze kap van tientallen bomen op de voormalige plek van zusterflat Koekoeksduin. Er staan zeggen en schrijven nu nog maar vier bomen.

Peter van Eerden

VRAGEN Naar aanleiding van een eerder bericht in deze krant over 'Weer een planafwijking' en een recent gehouden raadsspreekuur, heeft raadslid Ron de Haan (De VrijeLijst) namens alle fractievertegenwoordigers vorige week schriftelijk vragen gesteld aan het College van B&W. De grootschalige kap is vermoedelijk te wijten aan de grote ruimte geboden aan het 'kwaliteitsteam'. Dat bestaat uit een stedebouwkundige, een architect, een projectmanager van de gemeente én van de Parnassia Groep.

.KLACHTEN "De raad staat op te grote afstand en wil meer grip op het proces. Bovendien zijn er al heel lang klachten van inwoners die zich niet gehoord voelen", aldus een strijdbare De Haan. "Bewoners zijn verdorie al juridische procedures tegen de gemeente gestart". Op zijn initiatief vond gisteravond een niet openbaar spoedberaad plaats met de fractievertegenwoordigers waarin demissionair wethouder Marcel Steeman (D66) tekst en uitleg gaf over hoe het zover heeft kunnen komen."De besluitvorming zou anders kunnen en vooral de communicatie door Parnassia is voor verbetering vatbaar", liet hij desgevraagd vooraf al weten.

ERNST De ernst van het onderwerp bleek mede uit het curieuze moment waarop het overleg werd gevoerd: tussen de introductie van de nieuwe raad op maandag en het afscheid van de oude op woensdag!