• Paul Slettenhaar (2e van rechts) met een delegatie uit Den Haag bij de spoorwegovergang (dec. 2018)

    Roxyrules

Spoorexpert: 'Druk op Castricum om in te stemmen met tunnel neemt toe'

CASTRICUM De kans is heel groot dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat - in het kader van het 'Toekomstbeeld OV 2040' tussen Amsterdam en Alkmaar niet gaat kiezen voor het 6/6 model (zes sprinters tussen A'dam en Uitgeest en zes IC's tussen A'dam en Alkmaar) maar voor 8/4. Dat wil zeggen: vier sprinters tot Uitgeest en acht IC's tussen Amsterdam en Alkmaar, waarvan er vier een halte hebben in Castricum en mogelijk vier in Heiloo (nu twee). Dat stelt spoordeskundige en oud-raadslid (PvdA) Dave van Ooijen. "We hebben maatregelen op de korte termijn nodig, maar ook een structurele oplossing op de lange termijn." Ook binnen de politiek gaan stemmen op om die structurele oplossing - een tunnel - toch weer op de agenda te zetten. "We hebben allemaal maatregelen op maaiveldniveau bedacht om de doorstroom te bevorderen, zoals het afsluiten van zijwegen" zegt CDA-raadslid Fer Wilms tegen het NHD. "Maar de toestand is onhoudbaar en ik denk dat we op zeer korte termijn met een plan voor een tunnel moeten komen.'' Wilms heeft zijn collega-raadsleden van CKenG en VVD benaderd en wil om tafel met het college.

KORTE TERMIJN Tot voor kort werd - in het kader van PHS - rekening gehouden met mogelijk zes IC's per uur - twee meer dan nu. Als er daarentegen wordt gekozen voor acht IC's betekent dit een verdubbeling van het huidige aantal: op dit moment rijden er vier IC's door het dorp. Die komen bovenop de circa 32 extra sprinters die - weliswaar buiten de spits - door het dorp gaan rijden, nu het ministerie heeft besloten het opstelterrein voor sprinters niet in Uitgeest maar in Heerhugowaard te realiseren.

"Voor wat betreft de vraag 'hoe nu verder' is het belangrijk om onderscheid te maken tussen korte en lange termijn." zegt Van Ooijen. "Op korte termijn is het besluit van het college om de werkzaamheden rond de Beverwijkerstraatweg op te schorten heel erg dom. Het geld voor die maatregelen in het kader van het landelijke programma voor overwegen ligt gewoon bij het Rijk voor Castricum gereed. Een besluit over meer structurele maatregelen, die ook vele malen duurder zijn, zal nog vele jaren in beslag nemen." Wethouder Paul Slettenhaar ontkent dat de Beverwijkerstraatweg echt on hold is gezet. "Het is aangehouden omdat we de gevolgen van de extra dichtligtijden opnieuw moeten doorrekenen. We gaan er wel mee door, het is alleen niet handig om nu een besluit te nemen."

40.000 EXTRA WONINGEN Voor de lange termijn is het volgens Van Ooijen van belang te weten dat het ministerie bezig is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) te herzien. Waardoor voor Castricum die acht IC's in beeld komen. Van Ooijen: "De kans dat men kiest voor een nieuw lijnvoeringsmodel neemt toe nu Provinciale Staten in november heeft besloten om in de Omgevingsvisie uit te gaan van de bouw van 40.000 extra woningen boven Alkmaar. Want die woningen leiden tot een andere vervoervraag. We krijgen tussen Uitgeest en Alkmaar te maken met een enorme toename van het aantal treinen."

KANSEN Bedreigingen - of zijn het kansen - genoeg dus voor Castricum. "De druk op Castricum gaat enorm toenemen om in te stemmen met een tunnel en een randweg." concludeert Van Ooijen. "Maar uitwerking, besluitvorming en realisatie zullen 10 tot 15 jaar in beslag nemen. Een van de redenen waarom het van belang is om korte en lange termijn uit elkaar te trekken."

Castricum was in 2013 na een lobbytraject al eens dichtbij een structurele oplossing: minister Schulz liet toenmalig wethouder Bert Meijer weten dat zij mogelijkheden zag om de financiering rond te krijgen. In de aanloop naar de verkiezingen (in 2014) durfde de gemeenteraad het echter niet aan om een beslissing te nemen. Zowel een randweg als een tunnel - die uiteraard een lelijk 'litteken' zou veroorzaken in het dorp - stuit op veel weerstand van omwonenden.