• Marcel Steeman (archieffoto)

Steemans hoofdbrekens

CASTRICUM Veel woorden; weinig concrete oplossingen. Dat is kort gezegd het resultaat van een gesprek met Marcel Steeman, Wethouder Wonen, over het tekort aan sociale huurwoningen.

Nicole Kleine Staarman

RISICO Dat er krapte is, beaamt hij. Hoe dat ontstaan is, legt hij uit. "We hebben te maken met het resultaat dat voortvloeit uit het beleid van mijn voorgangers. Dat was gebaseerd op cijfers en prognoses van toen. Die zagen er heel anders uit dan de huidige werkelijkheid". Steeman geeft als voorbeeld het Duin en Bosch dossier en de nieuwbouw van en rond Geesterhage. "Biesterbos is het financiële risico aangegaan in crisistijd. Het bouwbedrijf heeft een prachtig centrum neergezet en pakt nu verdiend de winst. Het had ook heel anders kunnen lopen. Als gemeente kan je zo'n gok niet wagen". Dat is wel wat meerdere politieke partijen als oplossing zien: een actiever beleid van de gemeente. "In deze tijd kan ik het begrijpen, maar ik blijf het onverantwoord vinden om te speculeren met gemeenschapsgeld".

HOOFDBREKENS Steeman wil dus niet actief grond aankopen en ontwikkelen. "Nee, er zijn andere manieren. Er wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie, die nieuwe sturingsmogelijkheden geeft. Ook moeten we samen met Kennemer Wonen zorgen voor meer beweging: het scheefwonen tegengaan door het aanbod aan te passen op de vraag". Steeman noemt als voorbeeld het ombouwen van eengezinshuizen. Hij geeft direct toe dat het technisch lastig is en soms nog meer kost dan slopen en nieuwbouw. Andere voorbeelden kan hij niet noemen. "Wist ik het maar", verzucht hij. Het komt erop neer dat het tekort niet met nieuwbouw op te lossen is, "Dat redden we niet in aantal", maar dat hij nog geen concrete alternatieven ziet. "Ondanks goede voornemens lukt het niet altijd. Ik heb te maken met landelijke regels, regionale afspraken en druk van de provincie het buitengebied open te houden. Het zijn dezelfde hoofdbrekens waar mijn voorgangers mee worstelden".

SUCCESSEN Maar Steeman gaat niet bij de pakken neerzitten en blijft onverminderd naar oplossingen zoeken. In de korte tijd dat hij wethouder is heeft hij in ieder geval al drie successen op zijn naam mogen zetten: 18 sociale huurwoningen op de Zandzoom, 15 op de Eerste Groenelaan en 48 op D&B. "Mensen willen graag in Castricum wonen. Het is een mooi dorp. Ik zie het als een uitdaging het voor iedereen betaalbaar te houden".