• Een van de parels waar de Stichting zich om bekommert

    Peter van Eerden

'Stichting met de lange naam' luidt noodklok

CASTRICUM Alle hens aan dek: de nood is hoog! In een brandbrief aan de "donateurs en andere belangstellenden" vraagt het bestuur zich af of de stichting nog wel verder kan. Medewerkers van "De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving ", zoals de organisatie officieel heet, zijn door vacatures overbelast en overwegen hun activiteiten te beëindigen.

Peter van Eerden

In het maatschappelijke krachtenveld is de actieve stichting een gewaardeerde speler en gesprekspartner voor actuele onderwerpen als de ontwikkelingen rond de Zanderij en op landgoed Duin en Bosch in Bakkum, de verbinding A8/A9, de plannen van ProRail voor een NS-rangeerterrein en de bebouwing van het Erfgoedpark in Uitgeest.

Eind oktober hield de stichting nog een drukbezochte donateursavond in Cultureel Centrum Vredeburg in Limmen. In verband met de toeloop moest op last van de brandweer ruim voor aanvang de toegang aan geïnteresseerden worden ontzegd.

Die enorme belangstelling kan worden uitgelegd als een groot draagvlak voor de doelstelling van de stichting. Echter een luide oproep van de voorzitter die avond om meer handen aan de ploeg en ook een speciale wervingsavond voor vrijwilligers daarna leverden totaal geen respons op.

Het bestuur doet dan ook een hartstochtelijke oproep om hulp van vrijwilligers. Vooral worden de al langer openstaande vacatures genoemd voor een secretaris en medewerker pr/communicatie. Belangstellenden kunnen hun reactie kenbaar maken aan secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl