• Vogelwerkgroep

'Tien jaar bescherming van stadsvogels' in De Hoep

CASTRICUM De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland houdt zaterdagmiddag 21 april in samenwerking met PWN een lezing over 'Tien jaar stadsvogelbescherming'. De lezing wordt verzorgd door Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming en vindt plaats in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 14:00 uur.

Tevens wordt de jubileum tentoonstelling van de vogelwerkgroep officieel gesloten. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro.

Voor sommige diersoorten is de stad het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en de huismus. Maar ook sommige zoogdiersoorten, vooral vleermuizen, zijn sterk aan steden gebonden.

Het stedelijk landschap is dynamisch. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding past de mens de stad steeds weer aan veranderende wensen en mogelijkheden aan. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van de stedelijke flora en fauna een ander aanzien. Soms ten gunste van een soort, maar tegenwoordig meestal niet in het voordeel van typische stadbewoners. Effectieve bescherming van vogelsoorten richt zich op de belangrijkste populaties en de leefgebieden. Voor dieren die in de stad hun belangrijkste leefgebied vinden, moet de bescherming dus plaatsvinden binnen de grenzen van de stad.

In 2006 startte Vogelbescherming Nederland als eerste ter wereld een beschermingsplan voor stadsvogels. Wat is er sinds die tijd bereikt? (Foto: Jip Louwe Kooijmans)