• Koerhuis (links) en Slettenhaar

    Nicole Kleine-Staarman

Tijdelijke units voor statushouders moeten angel uit discussie halen

CASTRICUM "Ik voer alleen maar een opdracht uit van het raadsprogramma". Terwijl heel Nederland praat over zijn uitspraken over het afschaffen van voorrang aan statushouders bij huisvesting, schudt wethouder wonen Paul Slettenhaar (VVD) alle commotie van zich af. "Het staat er letterlijk en het is een vol programma, dus moeten we voortvarend te werk gaan".

Nicole Kleine Staarman

OPLOSSINGEN Met diezelfde voortvarendheid staat op vrijdag 28 september een werkbezoek van Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) op de agenda. De woordvoerder Wonen en Bouwen is uitgenodigd voor een informeel gesprek met raad, college en ambtenaren. Slettenhaar wil zo de mogelijkheden verkennen om het tekort aan sociale woningen op te lossen. Opvallende afwezige is GroenLinks. Hannie Lutke-Schipholt mag haar ongenoegen uiten op de radio bij NPO1 over de uitspraken van Slettenhaar. Net als SP en D66 is zij van mening dat het weren van statushouders het probleem niet oplost. "Het sentiment dat de lange wachttijd te wijten is aan statushouders wordt flink uitgebuit. Het aantal is daarvoor te laag". Maar ze doet de VVD een handreiking: "We willen hetzelfde: het aantal sociale huurwoningen vergroten. Laten we dit samen gaan oplossen".


WOONUNITS Die oplossing zoekt Slettenhaar ondertussen vooral in tijdelijke woonunits. Daar is een subsidie van €6200 per statushouder voor. "Om gemeentes tijd te geven deze woonruimte te regelen, is er daarnaast de mogelijkheid deze mensen voor zes maanden eerst ergens anders in de gemeente te plaatsen", laat Koerhuis weten. Slettenhaar vindt dit "interessant". Statushouders kunnen dan op de wachtlijst voor een woning en kunnen ondertussen toch integreren. Dat deze mensen juist een enorme behoefte hebben aan een vaste plek wordt buiten beschouwing gelaten.

LASTIG Er blijken wel wat haken en ogen aan tijdelijke woonunits te zitten. Bestemmingsplantechnisch is het vrij eenvoudig, de uitdaging is het vinden van een locatie. En dan mogen ze maximaal tien jaar blijven staan. Daarnaast moet de subsidieaanvraag voor 31 december worden ingediend en kleven er lastige voorwaarden aan. Koerhuis: "Jullie zijn de eerste kleine gemeente die hier serieus naar kijkt. Laat me weten waar jullie tegenaan lopen."

BEPERKT Slettenhaar denkt zo tijdelijk de druk van de sociale huurwoningmarkt te kunnen halen, waar Marcel Steeman (D66) vraagtekens bij zet. Slettenhaar wil deze discussie niet aan: "Waar het om gaat is dat er voldoende locaties moeten komen waar we gemixt gaan bouwen". Niet alleen de krapte aan bouwlocaties wordt genoemd, maar ook de beklemmende regelgeving van de provincie. "In de praktijk behoren we tot de metropool A'dam, maar bestuurlijk horen we bij de regio Heerhugowaard, wat Castricum enorm beperkt in nieuwbouw". Koerhuis zegt toe ook dit mee te nemen.

UITSPRAKEN Koerhuis is voorstander van het afschaffen van de voorrang en lijkt welwillend de gemeente Castricum te helpen. Dit wil Slettenhaar duidelijk niet verspelen door het aankaarten van de volgens hem onterechte boete voor het niet op tijd plaatsen van statushouders. Een boete die bij navraag een vergoeding blijkt te zijn voor het verlengde verblijf in het AZC. En die de provincie mogelijk kan doorberekenen. De 200 statushouders - eerder nogal stellig gebracht - die we de komende drie jaar krijgen toegewezen, blijkt een grove schatting. Kortom: de soep wordt wellicht niet zo heet gegeten.