• Op deze luchtfoto uit 2013 zijn vlnr Deining, Zoomers en Zeezicht te zien. Sports at Sea en Club Zand bevinden naast Zeezicht.

    Archieffoto

Toekomst twee strandpaviljoens bedreigd

CASTRICUM De strandpaviljoens gaan een onzekere toekomst tegemoet. Twee van de vier zullen mogelijk volgend jaar al in de winter van het strand moeten verdwijnen. Het hoogheemraadschap stelt dat aangroei van de duinen zich niet vrij kan ontwikkelen: de afstand van de duinvoet tot de paviljoens is door opstuiven geslonken in de tijd dat die daar staan.

Hans Boot

Eind van dit jaar loopt de pilot af die de plaatsing van vier paviljoens het hele jaar door - de zogenaamde jaarrondexploitatie - mogelijk maakt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier meet regelmatig of de paviljoens de zandaanwas aan de duinvoet niet te veel in de weg staan. Er moet voldoende zand tussen de paviljoens door kunnen stuiven. De resultaten van de pilot zijn nog niet bekendgemaakt, maar strandwethouder Kees Rood maakt zich zorgen. 

CONVENANT Vorige week hebben 27 kustpactpartners het convenant 'Strandzonering' en een samenwerkingsagenda ondertekend. Hierin spreken de partners af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing mag komen. Ook b en w van Castricum hebben getekend; de raad moet er nog mee instemmen. Kees Rood staat kritisch tegenover het convenant: "In het proces daartoe heb ik in relatie tot de vier aanwezige jaarrondpaviljoens meermalen gewezen op de strijd die kan ontstaan tussen de mogelijkheden op grond van het bestemmingsplan en de voorwaarden in de watervergunning. Het hoogheemraadschap kan namelijk beslissen dat verplaatsing van de paviljoens noodzakelijk is voor de waterveiligheid en natuurlijke ontwikkeling van de zeereep."

ADERLATING Rood doelt hiermee op de eis dat de afstand tussen de paviljoens groter moet worden. Rood: "Op dit moment geldt een 'rode' zone met een lengte van 250m, waarbinnen de jaarrondexploitatie is toegestaan. Daarbuiten is alleen seizoenexploitatie mogelijk. Als het schap een grotere afstand eist, komen twee jaarrondpaviljoens buiten de rode zone te staan. Dat betekent verlies van gastvrijheid, recreatiemogelijkheden en lokale werkgelegenheid. Daarom zou ik het een aderlating vinden." Rood heeft het schap gevraagd om technische oplossingen aan te dragen, op grond van hun ervaringen, in plaats van rigide vast te houden aan een eerder bepaalde beleidsregel over de tussenafstand. Tot nu toe zonder resultaat. Overleg is nog gaande.

Kan de gemeente niet simpelweg besluiten om de jaarrond-zone van 250 meter te verlengen? Rood: "Nee, voor wijziging is dus de provincie nodig. Gelet op het proces tot op heden, is het antwoord: 250 meter is het maximum." Welke twee paviljoens het eventueel het veld zouden moeten ruimen in de winter, is niet duidelijk. Rood: "Veel zal afhangen van de voorwaarden in de nieuwe watervergunning."

SPORTS AT SEA Onlangs heeft lokale partij CKenG zowel het college als het Hoogheemraadschap schriftelijk vragen gesteld over bedoeld convenant. Naast de zorg over de aantasting van de vaste paviljoens, vindt de politieke partij het een bezwaar dat de overeenkomst het verlenen van een jaarrondvergunning aan het watersportcentrum Sports at Sea uitsluit. CKenG deelt het standpunt dat waterkering de belangrijkste factor is, maar stelt ook dat het er naar uitziet dat de zandaanwas sinds de komst van de jaarrondpaviljoens juist verbeterd is in plaats van verslechterd.