Transferium gaat voorlopig door

REGIO Jongeren die in de gesloten jeugdhulpinstelling Transferium in Heerhugowaard worden behandeld, kunnen hun behandeling daar volgend jaar afmaken. Daar hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord afspraken over gemaakt, is te lezen in een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.


Over de gesloten jeugdhulp was onzekerheid ontstaan, omdat Parlan, waar Transferium deel van uitmaakt, de aanbesteding voor de drie NHN-jeugdzorgregio's Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland verloor aan Horizon. Om er voor te zorgen dat patiënten niet op straat komen te staan als Horizon de jongerenzorg gaat uitvoeren, is besloten dat iedereen die op 4 februari in Transferium in Heerhugowaard verblijft de behandeling daar kan afmaken. Dan start ook de nieuwe zorgverlener, Horizon. Horizon krijgt hierdoor meer tijd zijn dienstverlening in de regio goed op te zetten. De gemeenten hebben een budget toegezegd dat Parlan in staat stelt de behandelingen tot begin februari te blijven verzorgen. Ook is er vanuit de betrokken gemeenten budget beschikbaar gesteld om de leegstand die bij Transferium zal optreden omdat er geen nieuwe jongeren meer worden geplaatst worden financieel op te vangen.

Vanaf 4 februari wordt dus Horizon de aanbieder van jeugdhulp in de regio Noord-Holland. Horizon en Parlan hebben samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt, valt in de brief van de minister te lezen. Zo blijft gesloten jeugdhulp beschikbaar in de regio na 3 februari. De Noord-Holland Noord gemeenten zijn erbij gebaat dat de continuïteit van Parlan als zorgaanbieder gegarandeerd blijft. Parlan levert in veel van de NHN-gemeenten een aanzienlijk deel van de jeugdhulp. De school die verbonden is aan Transferium moet ook betrokken worden, schrijft de minister. Een warme overdracht en continuïteit van onderwijs voor deze kwetsbare groep moeten in alle gevallen geborgd zijn. VWS en OCW gaan hierop toezien.