• De deelnemers met verslaggever Peter van Trigt (3e van links), Rob Redmeijer (8e van links) en burgemeester Mans (10e van links) . Foto: Henk de Reus

    Henk de Reus

Tuinliefhebbers bijeen in de voortuin van 'Aan het bosch'

BAKKUM Na acht tuinen te hebben bezocht in de serie 'De voortuin van', kon vorige week beoordeeld worden wie de mooiste voortuin heeft. Bij nader inzien bijna onbegonnen werk, want elke voortuin die meedeed, was van uitzonderlijke kwaliteit. De prijsuitreiking zelf vond in een al even bijzondere voortuin plaats, die van restaurant Aan het Bosch van hotel Koningsbosch aan de Heereweg in Bakkum (Noord).

Peter van Trigt

IJSBAAN Gastheer Rob Redmeijer verwelkomde de deelnemers met een drankje en lekkere hapjes, uiteraard uit eigen keuken. Vervolgens vertelde hij iets over de tuin en de manier waarop zijn bedrijf werk van waterbeheer maakt. Rob: "Het is met dit prachtige weer nu moeilijk voor te stellen, maar de voortuin kan bij een echte hoosbui het water nauwelijks verwerken. Op oude foto's – toen Koningsbosch noch een jeugdherberg was – is ook te zien dat de tuin in de winter wel als ijsbaan werd gebruikt. Overigens is het zonde, als regenwater zo maar naar het riool wordt afgevoerd. Voor een groot deel wordt regenwater van het dak bij ons al in de achtertuin geloosd. Tijdens de grote verbouwing bleek dat het pand over een grote waterbunker beschikte, die nergens ingetekend stond. Daarom is voor de nabije toekomst die bunker al ingepland als waterreservoir voor de spoeling van de toiletten. Dat is uiteraard een omvangrijke en kostbare operatie, maar we doen het in het belang van het milieu." Wat de inrichting van de tuin betrof, zei hij er eerlijk bij dat hij die geheel overliet aan zijn partner Saskia Geraeds. Blikvanger en pronkstuk is de prachtige rode kastanje, waarvan de leeftijd geschat wordt op een kleine honderd jaar. BURGEMEESTER Na de inleiding van Rob Redmeijer nam Toon Mans het woord. De burgemeester had speciaal tijd vrij gemaakt, om de prijs persoonlijk te kunnen overhandigen en hield op zijn beurt een aardige toespraak. Hij vertelde dat hij het wel aan zijn stand verplicht was, om acte de présence te geven. Destijds - al weer ruim een jaar geleden – had hij namelijk als eerste de reeks 'De voortuin van …' geopend. Hij had daar graag zijn medewerking aan verleend, want een natuurlijke voortuin is in het belang van de vogels, vlinders en insecten. Hun leefgebied wordt door de verstening steeds meer ingeperkt. Daarnaast draagt een groene voortuin bij aan de verfraaiing van het straatbeeld. Cruciaal wordt volgens de burgemeester de rol van zo'n tuin voor goed waterbeheer. "Onze gastheer", zo zei hij, "heeft dat onderwerp al aangesneden en de hoosbuien van de afgelopen weken hebben ons weer eens extra met de neus op de feiten gedrukt. Het riool kan zulke watervloeden niet verwerken, terwijl vaststaat dat het probleem alleen maar toeneemt. Dat kan voor een belangrijk deel slechts worden ondervangen door verstening van tuinen tegen te gaan. Onlangs is berekend dat alle tuinen in ons land bij elkaar opgeteld een oppervlak van 44 duizend voetbalvelden beslaan. Dat is Nationaal Park De Hoge Veluwe, de Biesbosch en de Oostvaardersplassen bij elkaar opgeteld. Op dit moment is nog veertig procent van die tuinen betegeld; ruim tweemaal de Oostvaardersplassen. Stelt u zich dat eens voor!"

ACTIE Tot slot vertelde hij dat de gemeente nog in de loop van dit jaar actie zal ondernemen, om de bewoners voor te lichten over mogelijkheden van verharding die toch voldoende water doorlaat. Gezien de vele dichtgeplaveide opritten kan dat alleen al een belangrijk verschil maken.

PRIJS Na de toespraak was het tijd voor de prijsuitreiking. Al kwam in wezen elke tuin voor die prijs in aanmerking, was uiteindelijk de keus gevallen op die van Klaas Mantel en zijn buurvrouw Marion Monteban. Extra bijzonder aan hun tuin was namelijk dat ze die op elkaar hadden afgestemd waardoor een mooi, harmonieus geheel was ontstaan. Prima ambassadeurs dus van de groene voortuin. Bij het uitpakken van de prijs, een tuinboek ter beschikking gesteld door boekhandel Laan, bleek dat een belangrijk aspect van een mooie voortuin nog niet was genoemd. De titel van het boek luidde namelijk: Tuinier je fit!