• ondertekening uitgangspuntennotitie wethouder Beentjes en Carla Smits bestuur Tabijn

    Yvonne van Stiphout

Twee nieuwe 'kindcentra' in Uitgeest

UITGEEST De gemeente Uitgeest en Stichting Tabijn zijn het eens over de uitgangspunten voor de (ver)nieuwbouw van twee basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso). Onderwijswethouder Cees Beentjes zette donderdag zijn handtekening namens de gemeente. Carla Smits, voorzitter college van bestuur, tekende namens Tabijn. Ook leerlingen van de betrokken scholen (Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg) waren aanwezig.

Uitgangspunt van het college is dat er in elke wijk één onderwijsvoorziening is. Ten noorden van het spoor betekent dat één in het Oude Dorp en één in De Koog. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat de Paltroklocatie de beoogde plek is voor een nieuwe basisschool met peuteropvang en bso in De Koog. Het huidige gebouw op deze locatie wordt gesloopt. Voor het Oude Dorp wordt bekeken of het renoveren van het gebouw van basisschool Binnenmeer haalbaar is. De resultaten worden eind 2019 verwacht. De insteek van Tabijn is een doorlopende leerlijn van 2-12 jaar, het 'kindcentrum-concept'.

Afgesproken is dat er energieneutrale gebouwen worden gerealiseerd. De financiële middelen zijn opgenomen in de Kadernota 2020 die de gemeenteraad vorige week vaststelde. De opvangvoorziening wordt door het schoolbestuur bekostigd. De komende periode wordt een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld.