• Bank Beentjes

Uitgeesters geïnterviewd door Bank Beentjes

UITGEEST Enige jaren geleden nam de Vereniging Oud Uitgeest het initiatief om aan de hand van interviews de levensverhalen op te tekenen van oudere inwoners van Uitgeest. Bank Beentjes heeft de interviews omgezet in mooie, leesbare verhalen. Op die manier werden voor toekomstige generaties allerlei wetenswaardigheden vastgelegd over het dorpsleven in de eerste helft van de 20e eeuw.

De levensverhalen waren zo bijzonder dat het bestuur van de vereniging in 2012 besloot om deze verhalen te bundelen in een boek. Het tweede deel kwam in 2015 tot stand. In dat jaar bestond de vereniging 35 jaar en kregen de leden dit boek als cadeau aangeboden. Dit jaar is het derde deel uitgegeven. Er zijn vier vrouwen en vier mannen geïnterviewd die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn geboren. Helaas zijn inmiddels twee van hen overleden.

De ouders van deze Uitgeesters waren kleine middenstanders. De kost werd verdiend als bloembollenkweker, schipper, kolenboer, sigarenhandelaar, veeboer, schilder, en café-eigenaar. We praten dan over de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was crisistijd. De werkloosheid was groot en iedereen probeerde op zijn manier in het onderhoud te voorzien. De verhalen op zich zijn nogal divers, maar er is wel degelijk ook sprake van overeenkomsten en dwarsverbanden. Zo was er een vader met een bollenbedrijf die weer gebruik maakte van de vervoersdiensten per boot van de schipper en ging de bollenboer samenwerken met de kolenhandelaar die op zijn beurt ook weer de schipper inschakelde voor het vervoer. Terugkerende thema's in de verhalen zijn de eenvoudige en vaak kleine behuizing en de soms erg grote gezinnen. Het gaat vooral over de jonge jaren van deze Uitgeesters in een kleine, voornamelijk agrarische dorpsgemeenschap en over winkels en bedrijven in het centrum van Uitgeest die nu allemaal zijn verdwenen.

Op 24 april heeft Bank Beentjes na afloop van de ledenvergadering in Dorpshuis de Zwaan een presentatie gegeven. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de geïnterviewden en één van hen, Wil Schavemaker-Matton, declameerde haar gedicht, dat ook is opgenomen in het boek. Het is een lofzang op de woonplek van haar jeugd: hotel-café de Ooievaar. Zaterdag 28 april wordt het boek tussen 15.00 en 16.00 uur gepresenteerd in boekhandel Schuyt. Daar kunt u het boek aanschaffen voor € 12.50.