• Een schets van de nieuwe situatie bij het kruispunt in de Uitgeesterweg.

    Gemeente Uitgeest

Uitgeesterweg op de schop: nieuw asfalt en fietsstraat

UITGEEST Het vernieuwen van het asfalt en het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn de aanleiding voor een nieuwe weginrichting van de Uitgeesterweg en het aanliggende kruispunt met de Geesterweg. De Uitgeesterweg wordt een fietsstraat. Bij het kruispunt komt een veilige oversteekplaats. De werkzaamheden zijn van 10 september tot en met 19 oktober. De weg en het kruispunt zijn wisselend afgesloten voor al het verkeer.


Diverse maatregelen zullen zorgen voor meer verkeersveiligheid op de Uitgeesterweg, vooral door de route minder aantrekkelijk te maken voor (sluip)verkeer. De weg wordt ingericht als fietsstraat; de auto is te gast. De rijbaan ziet er uit als een 'groot fietspad' (rood asfalt), waarbij fietsers op het midden van de weg de ruimte krijgen. Hierdoor past de automobilist zijn snelheid aan, is de gedachte van gemeente Uitgeest. De automobilist blijft achter fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat. Er komen extra snelheidsremmende plateaus en de maximumsnelheid gaat van 50 km naar 30 km.

KRUISPUNT Het kruispunt met de Geestweg wordt veiliger door in het midden van de weg een vluchtheuvel te maken. De weg kan dan in tweeën door fietsers en voetgangers overgestoken worden. Ook hier is het asfalt aan vervanging toe.

Maandag 10 tot en met vrijdag 21 september wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. De weg is voor zowel auto- als fietsverkeer afgesloten. Van maandag 24 september tot en met vrijdag 19 oktober wordt er gewerkt aan het aanbrengen van de grasbetontegels in de berm. Autoverkeer is beperkt mogelijk: 1 rijbaan is beschikbaar. Vanwege verkeershinder blijft het advies om de omleidingsroute te gebruiken. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Uitgeesterweg.

Tussen maandag 17 en vrijdag 21 september wordt er nieuw asfalt en inrichting kruispunt Geesterweg-Uitgeesterweg (voor huisnummer 9 tot 16) onder handen genomen. De weg is voor auto- en fietsverkeer gesloten tussen 19:30 en 06:00 uur. Overdag is de Geesterweg wel open.

PAS Aanwonenden kunnen met een speciale pas hun woning bereiken. Voor auto- en fietsverkeer vanuit of naar Limmen geldt een omleiding via Akersloot. Fietsverkeer naar Castricum of Limmen wordt omgeleid via de Koog. Tijdens de avond- en nachtafsluiting loopt de omleiding via het bedrijventerrein Westerwerf en Molenwerf.