Unaniem tracé-advies Hollandse Kust

REGIO De provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van windpark Hollandse Kust op zee ten noorden van Wijk aan Zee, naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel. In Beverwijk wordt de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (Noord) gaat het om het transport van de opgewekte energie van twee windparken, met een capaciteit van 700 megawatt (MW). Het regionale voorkeurstracé legt het kortste traject af, loopt ondergronds en tast de omgeving het minste aan omdat het transformatorstation op een bestaand bedrijventerrein komt. De realisatie van het windpark 'net op zee' voor de Noord-Hollandse kust is een belangrijke stap in het behalen van de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het park kan 700.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het windpark gaat volgens planning in 2023 in bedrijf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken nu verder aan het inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage zal liggen. Kijk voor meer informatie op www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/.