• De foto die Maarten Nijman op Twitter plaatste en waarop mogelijk roetdeeltjes afkomstig van Tata Steel te zien zijn.

    Maarten Nijman

[UPDATE] Grafietregen reikt wellicht verder dan Wijk aan Zee; ook in Castricum zwarte neerslag gespot

CASTRICUM De grafietregens die veroorzaakt worden door (de slakkenfabriek van) Tata Steel reiken mogelijk veel verder dan eerder gedacht. Diverse inwoners laten, na een oproep van de lokale krant NieuwsbladCastricum.nl op Twitter en Facebook weten dat zij ook last hebben van zwarte roet- en stofdeeltjes.  

Taetske Grendelman

WIND UIT ZUIDWESTEN De lokale partij CKenG (Castricum Kern en Gezond) heeft dit weekend vragen gesteld aan het college van b en w over het rapport dat het RIVM afgelopen week uitbracht over de grafietregens. Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico's blijkt dat al lange tijd sprake is van zware metalen en PAK's in de grafietregen. De effecten hiervan zijn vooral zichtbaar in Wijk aan Zee. "In welke mate hebben de zware metalen en PAK's naar uw inschatting ook Castricum kunnen bereiken" vraagt CKenG aan het college. "De wind waait immers bijna de helft van de tijd vanuit het zuidwesten, dus vanaf Tata Steel in de richting van onze gemeente?"

FOTO'S EN SAMPLE Op Twitter geeft Castricummer Maarten Nijman alvast een schot voor de boeg: de inwoner plaatste een foto van kleine zwarte stof- of roetdeeltjes in de lucht. "Ik kijk net door het dakraam en zie zwarte stippen; roetdeeltjes." schrijft hij bij de foto. Hij verwijst daarbij naar de vragen van CKenG. Ook plaatsgenoot Marcel Zebo Hommes heeft de deeltjes gefotografeerd. Hij heeft bovendien een monster genomen van het zwarte spul dat hij op zijn raam aantrof en hoopt dat de milieudienst van de overheid dit sample wil onderzoeken. Op Facebook geven verschillende inwoners eveneens aan dat zij last hebben van zwarte neerslag.

ZORGEN Volgens het RIVM is de geschatte blootstelling aan de metalen lood, mangaan en vanadium schadelijk voor jonge kinderen. Ouders in Castricum maken zich mogelijk ook zorgen. CKenG wil weten of die zorgen wel of niet nodig zijn. De partij wil dat het college over deze problematiek met de inwoners communiceert en zo nodig ook overlegt met het college van Beverwijk. "Of is het gevaar voor de gezondheid in Castricum zo gering dat dit rapport geen verdere opvolging behoeft?" vraagt CKenG-fractievoorzitter Roel Beems zich af. Donderdagavond 13 juni hoopt hij meer duidelijkheid te hebben, want dan komen de (technische) vragen aan de orde tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.