• Rob Dekker

Upgrade voor Alkmaardermeer

AKERSLOOT Een werkgroep heeft donderdag tijdens een raadsactiviteit een plan gepresenteerd voor recreatiegebied de Hoorne aan het Alkmaardermeer.

'Een olympische droom voor Akersloot' noemen de werkgroepleden het nieuwe recreatiepark dat aan de oever moet verrijzen. Compleet met een met steigers afgebakend natuurzwembad, sportvoorzieningen (MTB, hardlopen, voetbal, volleybal, calisthenics e.d.), watersportvoorzieningen, amfitheater, speeltoestellen, horeca, en plek voor picknicken, bbq'en. Het plan komt voort uit een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Rob Dekker.

Of alle onderdelen haalbaar zijn, is niet zeker. Het terrein De Hoorne ligt binnen het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Natura 2000). Recreatieve ontwikkeling is dus niet zonder meer mogelijk. De provincie doet momenteel onderzoek naar de natuurwaarden. De verwachting is dat deze niet heel hoog zijn. De provincie zal op zijn vroegst eind dit jaar besluiten over wijziging van de betreffende verordening, de PRV (provinciale ruimtelijke verordening).

Het terrein heeft bovendien een 'venige ondergrond.' Het recreatieschap (RAUM) geeft aan dat ophogen van het terrein, het plaatsen van speeltoestellen en het aanbrengen van een strandje nader onderzoek vereist. Ook moet gekeken worden naar de veiligheid: de huidige waterdiepte maakt toezicht mogelijk verplicht.