• Ron de Haan krijgt één minuut spreektijd bij Provinciale Staten

    Alex van der Leest

Veel protest tegen opheffing buslijn

HAARLEM Twee touringcars vol boze buspassagiers parkeerden maandag nabij het provinciehuis. Dankzij SP-Statenlid Marnix Bruggeman, die de bussen had geregeld, konden zij het debat over de gehele of gedeeltelijke opheffing van diverse buslijnen bijwonen. Ook vanuit Castricum waren er actievoerders aanwezig, onder meer uit de Santmark. Raadsleden Marjo Husslage (SP) en Ron de Han (VrijeLijst) deden als insprekers een poging om hun belangen te verdedigen. Vanaf 22 juli is er geen bus meer tussen Egmond aan Zee en Castricum (lijn 164). Bruggeman: "En een bel- of flexbus is geen oplossing waar we blij van worden.'' 

Vanwege het grote aantal insprekers kreeg iedereen slechts één minuut. De Haan bracht in zijn spreektijd onder meer in dat gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) Castricum heeft benoemd tot OV-knooppunt in de visie Bereikbaarheid Kust en het mobiliteitsplan.

Bruggeman rekende voor dat een half miljoen kan worden bespaard door de gedeputeerden geen dienstauto maar een ov-jaarkaart te geven. "Dat geld kan dan naar behoud van de bus." Hij kondigde aan in de komende vergadering met een eigen voorstel te komen om het openbaar vervoer daadwerkelijk te redden.