• Bert Westendorp

Kosten Geesterduinweg ruim een miljoen, maar winkeliers 'blij dat de zaak teruggedraaid wordt'

CASTRICUM Voortschrijdend inzicht of gewoon een verkeerde inschatting? Duidelijk is wel dat er door de gemeenschap flink betaald moet worden voor alle aanpassingen aan de Geesterduinweg.

Bert Westendorp

In 2017 werd besloten, uiteraard met instemming van de gemeenteraad, om in plaats van twee aansluitingen op de Geesterduinweg slechts één aansluiting te maken voor in en uitgaand verkeer. Die ingreep kostte 248.000 euro. Nu, twee jaar later wordt de Geesterduinweg opnieuw ingericht en komen er weer twee aansluitingen voor in en uitgaand verkeer. De reconstructie van de Geesterduinweg is geraamd op 800.000 euro. Daarbij komt het totale bedrag van alle aanpassingen en het terugdraaien daarvan op ruim een miljoen euro. Voor de zomer van 2020 moet project Geesterduinweg gereed zijn.

ZES ONGEVALLEN "De nieuwe inrichting  maakt de Geesterduinweg veel minder aantrekkelijk als een doorgaande (sluip)route, en dit zal ook een verbetering voor de verkeersveiligheid met zich meebrengen", zo laat George Stockell medewerker van de werkorganisatie van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, weten. Stockwel vervolgt: "In de afgelopen vijf jaren zijn er zes geregistreerde ongevallen geweest op het wegvak vanaf de Dag Hammarskjöldlaan tot de Nansenweg. Alle zes ongevallen hebben sinds januari 2018 plaatsgevonden. Uit de registraties is niet af te leiden dat zij te maken hebben met de huidige inrichting. Het moet ook gezegd worden dat niet alle ongevallen zijn geregistreerd. De klachten en klanken over de huidige inrichting zijn ook niet geregistreerd."

FEL TEGEN Oscar Wingelaar van de Jamin vestiging in winkelcentrum Geesterduin, en lid van Winkeliersvereniging Castricum, geeft aan dat in 2017, toen de plannen voor het parkeerterrein bekend werden en er slechts één in en uitgang kwam, de ondernemers daar fel tegen waren. Wingelaar: "Dat heeft toen niet geholpen, de meerderheid van de raad was voor. Maar de winkeliers zagen direct dat het een onveilige situatie zou worden. Neem nu het zebrapad bij de apotheek. Dat daar nog nooit een ernstig verkeersongeluk is gebeurd is echt een wonder. Totaal onoverzichtelijk. Ja, de winkeliers en ook de omwonenden, zijn blij dat de zaken van 2017 worden teruggedraaid. Het geeft nu een beetje toestanden, maar het moet gewoon gebeuren. Dat de renovatie van de weg samenvalt met de opknapbeurt van ons winkelcentrum is natuurlijk niet heel fijn, maar het kan niet anders. En de Geesterduinweg gaat over een paar maanden weer open voor verkeer. Daarna worden trottoirs en andere zaken langs de weg aangepakt. Dan is zo'n beetje de oude toestand weer hersteld. Tja zonde van al het geld, maar ja…"