• Foto: Marie Kiebert

    Marie Kiebert

Rumoer rondom Geesterduinweg in Castricum: 'Omwonenden niet gehoord'

CASTRICUM Het zal niemand zijn ontgaan: Geesterduin en omgeving gaan op de schop. Er zijn klachten gemeld bij de krant. Verslaggever Ans Pelzer nam poolshoogte.

Ans Pelzer

Het is even zoeken om de apotheek te bereiken. Mannen aan het werk manen me dat ik daar niet mag fietsen; er staan toch borden? Ja, mijnheer, maar hoe kom ik er dan? Gewoon zo om, en zo om. Ik ben de enige niet. Ik krijg een mailtje van een tachtigjarige dame: "Ik had vandaag de grootste moeite om de bibliotheek te bereiken. Volkomen per ongeluk loop je dan op een stuk waar je nergens meer af kunt en helemaal terug wordt gestuurd. Het hinderlijke is vooral dat er nergens staat hoe je om moet lopen." Ik vraag me af hoe mensen met een handicap of scootmobiel hier door moeten komen. Ook vermoeiend en lastig voor de mannen die er werken. Iets beter aangeven wellicht?

Bij de apotheek Geesterduin is het onder bezoekers the talk of the town: "Wat zijn ze aan het doen en waarom? En waarom is het zo onduidelijk?" Niemand weet het. Ik loop de wijk in en ik hoef niets te doen; veel passanten knopen een gesprekje aan over "deze bende" en "waarom moet dit?" Geen idee. Al snel kom ik in gesprek met een groepje inwoners uit de buurt.


NIETS GEHOORD De bewoners zijn vooral boos dat ze niets van de gemeente hebben gehoord. Sommige mensen kregen een brief van de aannemer gedateerd 30 juli waarin wordt uitgelegd welke afsluitingen er komen. Niet alle bewoners kregen die brief maar het is het "mosterd na de maaltijd" gevoel dat woede oproept. Alles is al besloten en we weten nergens van! We zijn nooit betrokken bij de voorbereidingen en nu de scholen weer beginnen ontstaan er ronduit gevaarlijke situaties. Ook zagen ze iemand me een gehandicaptenvoertuig omkiepen.


BOMEN GEKAPT Mevrouw Schotanus is verontrust over de gekapte bomen voor de AH. "Als inwoner doe ik er alles aan om te vergroenen, ik heb bijna geen stenen meer in mijn tuin. Dan worden die bomen zomaar gekapt. Er wordt van ons van alles verwacht. We moeten van het gas af verduurzamen en van alles. Ik zie daar heus wel het belang van in maar als je iets wilt bereiken, zul je toch met de inwoners moeten overleggen en niet zomaar allerlei maatregelen over onze hoofden uitstorten. Je bereikt alleen maar dat we denken: zoek het uit." Er wordt instemmend geknikt.


BUURTCOMITÉ Het buurtcomité laat een ander geluid horen. "Onze leden zijn uitgebreid geïnformeerd en we hebben regelmatig overleg met de wethouder en de ambtenaren. Het lidmaatschap kost maar tien euro per jaar. En mensen kunnen op de website kijken."

Wethouder Slettenhaar (verkeer) meldt dat hij inderdaad overleg heeft gehad met het buurtcomité, ondernemers en de fietsersbond. Mevrouw Cornel: "Dat is mooi dat overleg met sommige groepen maar dat kan nooit een vervanging zijn voor adequate informatievoorziening aan alle inwoners. Zeker vooraf! De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om iedereen te informeren en kan dat niet vlak voor de werkzaamheden overlaten aan de aannemer. Naar verluidt zijn er een of twee infoavonden geweest in de zomervakantie. De mensen die ik spreek kregen geen uitnodiging. Het stond in de krant maar toen was alles al besloten!" Het buurtcomité doet zijn werk naar eer en geweten maar kan niet namens iedereen optreden, zo lijkt het. De familie Baltus bijvoorbeeld heeft nog nooit van het comité gehoord.


VERTROUWEN IN POLITIEK PvdA Raadslid Ada Greuter heeft ook al aan de bel getrokken. Ze deelt de klachten van mijn gesprekspartners. Ze voegt er nog aan toe dat mensen ook niet blij zijn met de nachtelijke werkzaamheden. Ook is er geen raadsinformatie geweest. En: "Ik heb er het raadsprogramma er nog eens op na gekeken. Het staat er echt, die woorden over samenwerken, overleg en het herstel van vertrouwen in de politiek"

Aan het einde van de dag ga ik nog eens kijken. De werkmensen hekken de straat weer netjes af. Enkele tellen later fietsen en lopen er weer mensen door de afgesloten straat.

REACTIE WETHOUDER Wethouder Paul Slettenhaar (verkeer) laat weten dat de brief is verspreid in de gehele buurt, ook in de A. Schweitzerlaan, waar klachten zijn gemeld. "Maar ik herken de klachten, wij waren eerder al aangesproken door een paar mensen die geen brief hadden ontvangen. Daarom hebben we de aannemer, Strukton, gevraagd om de brief nogmaals te sturen. Hij is dus zelfs twee keer verspreid. Ik weet niet hoe het kan dat niet iedereen hem heeft gehad, dat moeten we nog nagaan. Mogelijk heeft het te maken met nee-nee stickers." Dat de gemeente de communicatie aanvankelijk geheel overliet aan de aannemer is gebruikelijk, stelt Slettenhaar. "De aannemer zit immers het dichtst op de werkzaamheden. Het staat ook in de contracten dat zij dat moeten doen, het is niet vrijblijvend. Maar we gaan nu als gemeente nog een eigen brief versturen." Het nachtwerk is inmiddels gestopt. "Over een paar maanden wordt er wéér 's nachts gewerkt, dat is helaas niet anders. Het is logistiek wat ingewikkeld omdat er twee projecten door elkaar lopen: herinrichting van het winkelcentrum en van de openbare ruimte. En je wilt ook niet dat iedereen jaren in de ellende zit, je wilt liefst voor de kerstperiode klaar zijn."