• Archief

Vijftien deskundigen staan klaar voor verenigingen in Castricum

CASTRICUM Vijftien deskundigen, veelal uit het bedrijfsleven, staan klaar om vrijwilligersorganisaties in gemeente Castricum kosteloos te ondersteunen bij vragen en knelpunten. De deskundigen zijn verenigd in de Kennisbank, een onderdeel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn. De Kennisbank bestaat al langer, maar niet iedereen kent deze handige dienst.

Hulp kan onder meer gegeven worden bij: website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, vragen rond aansprakelijkheid en veiligheid in organisaties. De Kennisbank wordt ook regelmatig geraadpleegd als het gaat om het vinden, behouden en begeleiden van vrijwilligers, het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en voor het zoeken naar fondsen voor projecten. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard door Kennisbankdeskundigen.

Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug gegeven kan worden aan vrijwilligersorganisaties en daarmee aan het vrijwilligerswerk!

Meer weten? Neem contact op met Irene Zijlstra van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum, 0251 656562 of info@welzijncastricum.nl.