• De 25 raadsleden met burgemeester toon Mans en de griffiers

    Ernest Selleger

Voorstel minderheidscollege onder vuur: 'Als het misgaat, wordt de burgemeester erop afgerekend'

CASTRICUM Er zitten nogal wat haken en ogen aan het minderheidscollege waarop formateur Theo Van Eijk in Castricum aanstuurt. Dat stelt demissionair wethouder Marcel Steeman (D66) naar aanleiding van vragen van deze krant aan alle betrokken politici. Raadsleden van VVD en CDA, die samen met de VrijeLijst de beoogde minderheidscoalitie vormen, reageerden schriftelijk.

BURGEMEESTER De burgemeester krijgt wellicht extra portefeuilles – is dat een goed plan? Marcel Steeman (D66): "We hebben er in het verleden voor gezorgd, dat de burgemeester politiek minder riskante portefeuilles kreeg. Als dat met een kleiner college verandert, zal de burgemeester als het mis gaat natuurlijk politiek worden afgerekend. Dat is een risico voor onze burgemeester. Ik vraag me af of je dat moet willen."

Minder wethouders. Wat betekent dat? Steeman: "Bij een kleiner college zullen sommige zaken minder aandacht kunnen krijgen. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de aandacht voor de burger, de persoonlijke aandacht van een wethouder voor inwoners van Castricum – daar zit veel tijd in en is belangrijk. Vergeet niet: het raadsprogramma benadrukt dat burgers gehoord moeten worden."

AFSPRAKEN Waarover onderhandelden de collegepartijen eigenlijk, zo lang? Rob Dekker (VVD): "De tijd is gebruikt om praktische afspraken te maken, daarnaast hebben er zeven gesprekken plaatsgevonden met kandidaat wethouders, elf dagen moesten we wachten op kandidaat 8 die niet kwam."

Welke afspraken hebben collegepartijen gemaakt over het raadsprogramma? Fer Wilms (CDA): "Dat is door de raad vastgesteld en is de basis voor de komende vier jaar. De collegepartijen hebben geen keuzes gemaakt in de prioriteit van uitvoering."

EXPERIMENT Zorgt een minderheidscollege voor een extra risico binnen het bestuurlijke experiment – wat op zich al risicovol is? Dekker: "Tien partijen hebben gezamenlijk een koers uitgezet, en ondertekend. Een meerderheidscollege lijkt overbodig." Wilms: "Het college wordt aangesteld door de raad en is als zodanig juist geen extra risico. Besluiten worden bij meerderheid door de raad genomen."

FIASCO Heeft een collegepartij door hun link met de wethouders totaal geen voordeel? Dekker: "Ja, wethouders worden geïnstalleerd door de gemeenteraad, als je het profiel hebt gelezen kan je zien dat we jaarlijks gaan evalueren. We zijn duaal." Wilms: "Voordeel of nadeel is niet aan de orde. Besluiten worden bij meerderheid door de raad genomen."

Wie zou Castricum moeten wegstemmen als dit alles een fiasco wordt? Wie is verantwoordelijk? Dekker: "We zijn op basis van gelijkwaardigheid de gesprekken aangegaan. De informateur heeft de samenwerking voorgesteld op basis van input van tien partijen." Wilms: "De raad zelf."