• Ron de Haan

    Elja Tepper

VrijeLijst presenteert programma

CASTRICUM "Herstel van vertrouwen in overheid en politiek". Dat is het centrale thema dat De VrijeLijst laat terugkeren in het Verkiezingsprogramma 2018-2022 dat zondag is gepresenteerd. De lokale partij wil dat de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk aan slag gaat met de Maatschappelijke Agenda die 200 inwoners van de verschillende dorpskernen in 2017 tot stand hebben gebracht. De partij wil hiervoor de komende vier jaar een raadsprogramma inrichten.

Lijstaanvoerder Ron de Haan: "De VrijeLijst omarmt de vier doelen die in deze agenda worden gesteld. Zorgen voor een actieve gevarieerde gemeente met goede voorzieningen, balans tussen bebouwing en landschap, meer onderlinge verbondenheid en een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken". Met de slogan 'Lokaal sterk' hoopt De VrijeLijst de kiezers op 21 maart aan zich te binden. Bij de lokale partij hebben zich inwoners aangesloten die constructief willen bijdragen aan een goede sfeer en werkafspraken in de gemeenteraad.

Ron de Haan, nu als enig raadslid actief voor De VrijeLijst. "Het vertrouwen heeft door de bestuurscrisis in Castricum een enorme knauw gekregen. Het team dat we hebben samengesteld gaat voor nieuw elan zorgen en de gemeente positieve energie geven". Het Verkiezingsprogramma van De VrijeLijst is in gedrukte vorm op te vragen via info@devrijelijst.nl of 06-28230380. Online publicatie volgt later deze maand op devrijelijst.nl en de verkiezingsapp van de Gemeente Castricum.