• Uitwisseling van nieuwjaarswensen met burgemeester en wethouders (foto Peter van Eerden)

    Peter van Eerden

Vuurwerk blijft agendapunt

CASTRICUM "Vuurwerk blijft hoog op mijn agenda, ook in 2018". Met die hartenkreet begon burgemeester Toon Mans zijn toespraak tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag op het gemeentehuis: "Het aantal ongevallen is nog steeds te hoog; de jaarwisseling wordt de gevaarlijkste avond van het jaar genoemd. De materiele schade is enorm en de maatschappelijke kosten zijn onevenredig hoog", daarmee doelend op de preventieve maatregelen en de inzet van politie en toezichthouders. Hij kon daarmee rekenen op de warme instemming van Hannie Lutke Schipholt die na afloop de hoop uitsprak dat in het nieuwe jaar meer partijen dan alleen Groen Links die visie ook zullen delen.

Peter van Eerden

NUANCE Met trots keek Mans terug op zijn eerste ambtstermijn van zes jaar en prees zich gelukkig in Castricum te mogen werken en wonen: "Onze gemeente groeit en bloeit; voor het eerst sinds jaren hebben we meer dan 35.000 inwoners". Hij noemde onder andere de nieuwbouw op landgoed Duin en Bosch, het Huis van Hilde, Nieuw Geesterhage, de ontwikkelingen rond het stationsgebied en mogelijk een nieuw zwembad. "We moeten echter niet alleen investeren in stenen, die maken niet het dorp of de gemeenschap, maar ook in mensen". Hij sloot zich aan bij de woorden van koning Willem Alexander om te waken voor verharding in de omgang met elkaar en op zoek te gaan naar nuance en inlevingsvermogen: "Discussies hebben soms meer de toon van gelal dan van empathie en wederzijds respect".

AGENDA De eerste burger toonde zich blij met het werk van de 'verkennersgroep' dat heeft geresulteerd in de maatschappelijke agenda die aan de politieke partijen is overhandigd: "Het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld en dat begint bij een waardige verkiezingscampagne; het wordt een spannend jaar!" Hij hield een pleidooi voor luisteren naar elkaar en samenwerking tussen partijen "met ruimte voor tegenstellingen en oog voor verbinding" om zo het vertrouwen van de inwoners te verdienen.

PLUIM Ten slotte gaf Mans de raad een pluim: "Ik prijs me gelukkig met onze raadsleden. Zij vormen de ruggengraat van onze gemeente en zijn het hart van de lokale democratie, die uiteindelijk van ons allen is".