• Burgemeester Toon Mans en de nieuwe raad (archieffoto)

    Peter van Eerden

VVD, CKenG, CDA en De VrijeLijst verkennen coalitie

CASTRICUM Informateur Gerrit Westerink heeft op basis van gesprekken met alle partijen in Castricum geadviseerd dat VVD, CKenG, CDA en de VrijeLijst moeten verkennen of zij samen een coalitie kunnen vormen. Deze verkenning is vandaag gestart. Westerink, oud-burgemeester van Schagen, begeleidt de gesprekken en rondt daarna zijn opdracht af met een rapportage van zijn bevindingen. Opvallend is dat GroenLinks, toch een van de 'winnaars' bij de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreekt in de beoogde coalitie. Ook opvallend is de deelname van De VrijeLijst aan de onderhandelingen; deze linkse, lokale partij die ook een flinke winst boekte (van één naar twee zetels), was niet eerder in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. 

De raadsfracties hebben dinsdagavond een raadsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Gedurende vijf sessies hebben de fracties besproken, welke thema's en actiepunten zij belangrijk vonden om daarin op te nemen. In goed overleg is daaruit een keuze gemaakt met het raadsprogramma als resultaat. Dit programma wordt in een openbare vergadering op donderdag 24 mei besproken. Dit leidt tot een aangepaste raadsagenda op 24 mei. De aangepaste agenda kunt u vinden op castricum.raadsinformatie.nl.