• Rob Dekker, VVD

    Archief

VVD: geen 'cliëntelisme' aan de Van Speykkade

CASTRICUM Het journalistieke onderzoek naar projectontwikkeling aan de Van Speykkade heeft al vóór publicatie in deze krant veel stof doen opwaaien. Rob Dekker, fractievoorzitter VVD, is verbolgen over de beschuldigingen aan het adres van zijn partij. Oud-wethouder Marcel Steeman (D66) spreekt over cliëntelisme: de VVD zou niet naar het algemeen belang (van o.a. woningzoekenden) hebben gekeken en vooral de belangen van biljartclub BBC hebben behartigd.

Dekker reageert: "Wat in dit stuk voor het gemak even wordt vergeten zijn de eerste stappen met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie. Na een totaal uit de hand gelopen presentatie van de toenmalige portefeuillehouder van D66 (Klijnstra, red.) voelde de buurt zich terecht geschoffeerd en is het plan teruggetrokken. Burgerparticipatie is voor sommige partijen blijkbaar alleen toepasselijk als het ze uitkomt."

LIEVER UITBREIDEN "Inmiddels is ook duidelijk dat veel inwoners binnenstedelijke ruimte en groen willen behouden. Elk laatste stukje volbouwen, heeft niet de voorkeur, onderzoek geeft aan dat men liever aan de dorpsranden uitbreidt."

BBC "Dat de BBC in beeld kwam is een samenloop van omstandigheden geweest, soms lopen dingen zo. De BBC heeft de voltallige raad benaderd via het Raadsspreekuur, de VVD is daarna op werkbezoek geweest. We hebben begin 2018 vragen gesteld en daarna zijn we met een initiatiefvoorstel gekomen, dit is uiteindelijk in de vorm van een motie in april 2018 aangenomen. Deze is destijds unaniem aangenomen en zelfs mede ingediend door CKenG, De VrijeLijst, SP, CDA en Forza! Castricum. Beschuldigingen aan het adres van de VVD m.b.t. cliëntelisme vind ik achteraf wel heel zwaar en niet terecht. Dat deze term nu wordt gebruikt is ronduit verwerpelijk, als je dat echt vond had je er toen iets mee gedaan en niet vrolijk meegestemd! Dat er uiteindelijk geen woonlagen worden toegevoegd is natuurlijk jammer, ook wij hadden dit liever anders gezien. Maar soms moet je blij zijn met hetgeen wel gelukt is, en dat zijn wij dan ook."