VVD-voorman beschikbaar voor raad

AKERSLOOT "Ik neem wel degelijk plaats in de gemeenteraad. Als de kiezer dat wil, uiteraard." Dat laat VVD-lijsttrekker Rob Dekker weten, nadat deze krant vorige week de uitslag van de verkiezingen van vier jaar geleden memoreerde.

In 2014 kreeg Dekker, die een winkel runt in Akersloot, maar liefst 588 voorkeursstemmen, maar eiste hij zijn plek in de raad niet op. Dekker: "Ik stond op plek acht. Ik was wel al jarenlang actief in de politiek maar ben bewust op die plek op de lijst gaan staan, ik had totaal niet op een plek in de raad gerekend. Ik had door privéomstandigheden op dat moment niet genoeg tijd om het raadslidmaatschap volledig op mij te nemen. Omdat ik net uit een crisissituatie kwam - mijn compagnon Ria is na een slopende ziekte in 2013 overleden en ik moest de zaak weer zien op te bouwen - heb ik voor mezelf gekozen. En ben gewoon als carrousellid, zoals gepland, aan de slag gegaan."

In 2016 belandde Dekker alsnog in de raad, toen partijgenoot Kees Rood, na de val van het college, in het nieuwe college plaatsnam. "De thuis- en werksituatie was toen enorm veranderd. Emotioneel en zakelijk had ik de boel weer op een rijtje en ik ben blij dat ik die kans toen heb kunnen pakken".

Uit een persbericht van de VVD blijkt dat Dekker niet beschikbaar is voor het wethouderschap of voor de rol van fractievoorzitter. Dekker benadrukt dat dit niet ongebruikelijk is. "Het gebeurt zo vaak dat een lijstaanvoerder iemand anders naar voren schuift. Als fractievoorzitter moet je bijvoorbeeld op donderdag al om 17.30 uur op het raadhuis zijn voor het presidium (de vergadering van fractievoorzitters, red.). Dat is bijna niet te combineren met een baan. Als vader van twee, en binnenkort drie jonge kinderen en winkeleigenaar is het voor mij in ieder geval niet te doen. Wel blijf ik mij keihard inzetten voor alle inwoners van onze gemeente, en niet alleen die van Akersloot."

Dekker is sinds 2001 actief in Castricum. Hij was o.a. betrokken bij oprichting van de Ondernemersfederatie OFCal en is daar bestuurslid geweest. Dekker vervult ook veel nevenfuncties, als voorzitter bij diverse clubs waaronder Scouting, Ondernemers Vereniging Akersloot, Sint Nicolaas Comité, Vrienden van de Storey Club, en hij is bestuurslid bij Rock & Rollstreet. Zijn bestuursfuncties en vrijwilligerswerk in Akersloot brengen hem in contact met de vele verenigingen binnen de gemeente en de omliggende dorpen. Dekker is vanaf 2006 actief in de politiek en vanaf 2008 wekelijks bij de fractie en in de gemeenteraad aanwezig.