VVD'er Tino Klein stapt over naar Forza

CASTRICUM Tino Klein, fractiesecretaris van de VVD, stapt over naar Forza, de partij van Ralph Castricum. Hoewel een 'transfer' in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen meestal duidt op onvrede met de plek op de kieslijst, wordt in het persbericht van Forza een andere reden genoemd. "Onvrede met de wijze en inhoud waarop de VVD Castricum tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen haar campagne wenst te gaan voeren, heeft mij doen besluiten met onmiddellijke ingang mijn taken als secretaris en lid van de raadscarrousels te beëindigen." aldus Klein. "Ik ben met ingang van vandaag toegetreden tot Forza Castricum, een partij die het mij zeer aansprekende liberale gedachtegoed van Pim Fortuyn in de praktijk wenst te brengen. Voor Fractie Castricum, straks Forza Castricum, zal ik ook meteen gaan optreden als carrousellid en deel gaan uitmaken van de kieslijst." Tino Klein was eerder actief bij de VrijeLijst.