• Schets fase 7 voorlopig ontwerp ABB

    ABB

Weer commotie over afwijkend plan op Duin & Bosch: 17 huizen in plaats van appartementen

BAKKUM Op de plek van 'zusterflat' Koekoeksduin komen straks misschien 17 huizen. Een groot aantal bomen is vorige week hiervoor al gekapt. Dat is het werk van bouwfirma ABB, maar was toch niet de bedoeling? Ook de vergunning is nog niet verleend. Passanten vragen zich dan ook verbaasd af wat er nu weer op Duin en Bosch gebeurt.

Peter van Eerden

BOMENKAP Volgens het inrichtingsontwerp voor het landgoed in de door de raad vastgestelde structuurvisie zou op de locatie van de gesloopte flat (fase 7) kleinschalige nieuwbouw worden gerealiseerd, 'passend in de waardevolle duinomgeving'. De 'enig juiste oplossing' hiervoor zou een U-vormig gebouw zijn met appartementen op een verdiepte parkeergarage. Het gebouw moest zich openen naar de weg, in spiegelbeeld van en afgestemd op de kenmerken van de tegenoverliggende broederwoningen. In een recent door ABB aan het zogeheten 'kwaliteitsteam' voorgelegd plan blijkt echter sprake van het voornemen om 17 woningen te bouwen. Losse huizen met parkeerplekken op het maaiveld. Bomen zijn er dus al voor gekapt terwijl het kwaliteitsteam op 31 januari jl. nog adviseerde dat "de bestaande bomen moeten blijven staan in verband met de uitstraling" en volgens het oorspronkelijke plan zelfs extra bos zou worden aangeplant. Het kwaliteitsteam toetst het plan aan de structuurvisie maar neemt geen besluiten. Dat doet de gemeenteraad.

TANDENKNARSEND Al eerder werd de raad over Duin en Bosch met de rug tegen de muur voor voldongen feiten geplaatst, recent door Parnassia met het plan voor sociale woningbouw op locatie De Clinghe. Tandenknarsend zegde raad medewerking toe aan een wijziging van het nog jonge bestemmingsplan.

SLOTDEBAT De kwestie zal zondag bij het lijsttrekkersdebat ongetwijfeld ter sprake komen. Ron de Haan van de Vrije Lijst, al in 2010 op de bres voor Koekoeksduin, ligt het onderwerp na aan het hart en laat desgevraagd al weten: "Inwoners moeten op de politiek en het bestuur kunnen vertrouwen. Dat begint met het nakomen van afspraken. Als er twijfels opkomen, dan neem je als gemeente de regie en ga je met elkaar het gesprek aan".

Wethouder Marcel Steeman laat overigens weten dat de kap van de bomen bij Koekoeksduin bij het college in beeld is. "Het kwaliteitsteam heeft advies uitgebracht en aangegeven welke bomen behouden moeten blijven. Op dit moment wordt uitgezocht of de kap voldoet aan deze afspraken. Mocht dat niet zo zijn zal Parnassia daarop aangesproken worden".