• Voorstel met geothermie (aardwarmte) van de SAC

    SAC

Wethouder: 'Geothermie is optie in Castricum, maar draagvlak belangrijker dan snelheid'

CASTRICUM "Een heel interessant stuk" noemt wethouder Falgun Binnendijk het artikel in deze krant, waarin bestuursleden van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC) kritiek uiten op zijn aanpak van de energietransitie in C'cum. De SAC-vertegenwoordigers willen dat Binnendijk zo snel mogelijk een onderzoek laat uitvoeren naar de haalbaarheid van een hoge temperatuur aardwarmtenet. Zo'n net zou burgers minder op kosten jagen.

Binnendijk: "Ik voel eigenlijk geen tegenstelling. Alleen in het tijdpad. Het raadsprogramma is voor ons leidend. Voor de gemeente is het immers belangrijk om te kijken naar zorgvuldigheid en maatschappelijk draagvlak. Daarom hebben wij een 'regiegroep' rond de energietransitie in het leven geroepen. Daarin is ook CALorie vertegenwoordigd, de lokale coöperatie voor duurzame energie. De regiegroep kijkt niet alleen naar de haalbaarheid, maar ook naar de financiële en politiek-maatschappelijke wenselijkheid. En we komen, in overleg met inwoners van de wijken, echt vóór 2022 met een warmtetransitie-visie. De backbone van het warmtenet is dan bekend."

Nu al - in afwachting van deze visie - onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een hoge temperatuur-warmtenet (het voorstel van de SAC-leden) vindt de wethouder niet opportuun. Binnendijk: "Natuurlijk zijn we het aan onze inwoners verplicht om dit zonder dogma's, in de breedte aan te vliegen. Daarom is een bronnenstudie onderdeel van de haalbaarheidsstudie is. En geothermie is daar weer een onderdeel van. Wij sluiten het niet uit, als bron. Het kán een uitkomst zijn."