• huurwoning Plantenhove

    Hans Boot

Woningtekort verkiezingsitem

CASTRICUM Het tekort aan betaalbare (huur)woningen belooft een verkiezingsonderwerp te worden. Door de discussie rond het bouwplan van Kennemer Wonen op het Duin en Bosch-terrein (zie artikel elders) staat ook de politiek op scherp. Eén van de partijen die dit onderwerp hoog op de agenda zet, is GroenLinks.

WERKELIJKHEID "Het verhaal van Catharina toont aan dat een leven heel anders kan lopen dan wordt aangenomen in de huisvestingsprognoses", zegt GroenLinks-fractievoorzitter en lijsttrekker Hannie Lutke Schipholt. "De behoefte aan sociale woningen is in werkelijkheid groter dan in rapporten over de sociale woningbouw staat, omdat er een aantal groepen niet in worden meegenomen. Het gaat om mensen als Catharina, maar ook om jongeren die nu nog bij hun ouders thuis wonen. Een MBO-er die is opgeleid tot loodgieter en graag met zijn of haar partner wil gaan samenwonen, kan in Castricum nauwelijks terecht".

GEEN PLEK "Er lijkt - en het doet pijn om te zeggen - voor mensen met een smalle beurs geen plek in onze gemeente". Hannie wijt het sociale huurwoningentekort aan te weinig sturing van de opeenvolgende wethouders, waardoor in Castricum nauwelijks woningen voor mensen met een lager inkomen worden gebouwd. "Het is ontzettend krom dat er voor mensen die flink te besteden hebben wel locaties te vinden zijn, terwijl er mensen zijn met een kleinere portemonnee die al lang op de wachtlijst staan. Als er locaties gevonden kunnen worden voor dure woningen, kunnen we die ook vinden voor sociale woningen. Het is een kwestie van keuzes maken".

ACTIEF GRONDBELEID Hannie vindt het niet moeilijk een oorzaak te benoemen: "Om sociale huurwoningen rendabel te krijgen, is er goedkopere grond nodig. Grond die al van de gemeente is, komt daar het makkelijkst voor in aanmerking. Maar als er gebouwd wordt, willen de rechtsere partijen in de gemeente vooral duurdere huizen omdat daar aan verdiend wordt". Volgens Hannie hebben vorige colleges daar gretig naar gekeken om de schuldenpositie van de gemeente te verbeteren. "Daar moet echt verandering in komen", zegt Hannie. "De gemeente moet zich bewust worden van de noodzaak sociale huurwoningen bij te bouwen. Bouwgrond daarvoor kan geregeld worden als de gemeente ervoor kiest actief beschikbare grond op geschikte locaties aan te kopen. Op dit moment is er een passief beleid, waardoor de gemeente steeds achter de feiten aanloopt".

Volgende week in deel 3 komen reacties van andere partijen aan bod.