• Ernst Mooij van Oud-Castricum houdt zijn pleidooi; rechts Dick Tromp van Kennemer Wonen

    Peter van Eerden

Wooncomplexen op Duin en Bosch nog geen gelopen race

BAKKUM 'Een dilemma, maar geen gelopen race', zo bleek na afloop van de raadscaroussel (23 nov.). Op de agenda stond de sociale woningbouw op Duin & Bosch (D&B). Kennemer Wonen heeft daarvoor een voorlopig ontwerp gemaakt met 48 appartementen in twee hoogbouwcomplexen. De spagaat was voelbaar in de zaal.

Peter van Eerden

Iedereen wil meewerken aan meer sociale woningbouw, maar het is ook zwichten voor de paringsdans van Parnassia met de gemeente. Afspraken over sociale woningbouw op D&B werden niet nagekomen. Grondeigenaar Parnassia liet alleen dure koopwoningen bouwen om de herinrichting te kunnen financieren. Op tien sociale woningen na werd de verplichting tot meer sociale woningbouw afgekocht. Parnassia lanceerde vervolgens het voorstel om op de plek van 'De Clinghe' sociale woningen te bouwen. Nu lag dus die vraag voor: wil de raad de bestemming van De Clinghe wijzigen van 'maatschappelijk' naar 'wonen'? Met een pistool op de borst, want bij een 'nee' gaat Parnassia de locatie verder zelf invullen. Ziehier het dilemma voor de raadsleden.

SAILLANT DETAIL Met zes insprekers werd de caroussel dan ook geen rituele dans. Gerda Kuijper-Bruschke van huurdersvereniging Li-Ak riep op huurders niet in de kou te laten staan. Directeur Dick Tromp van Kennemer Wonen onderbouwde zijn betoog met cijfers: 4000 woningzoekenden en maar 166 toewijzingen, "een druppel op een gloeiende plaat. Bijbouwen op D&B is een prachtige mogelijkheid. We moeten 118 woningen bouwen tot 2020, dus nu doorpakken!" Nelly Borsboom, recent aangetreden bestuurder van Dijk & Duin, begreep niets van de weerstand tegen de plannen: "Op D&B worden alle werelden met elkaar verenigd". Gebiedsontwikkelaar Hein Schouwenaars liet weten dat door Parnassia inmiddels 40 miljoen in de zorg is geïnvesteerd. "Dat kon alleen door grondexploitatie op de vrije markt". Ivor Balke (D66) bracht hem met een vraag over een mogelijke uitruil van De Clinghe voor locatie Koekoeksduin, nog braakliggend en met woonbestemming, even uit balans: "Die variant is nog niet bestudeerd". Hij herstelde dat snel in: "Er is inmiddels een contract getekend voor de bouw van koopwoningen". Saillant detail: dezelfde dag stuurde bouwfirma ABB inderdaad een persbericht rond. Een nieuwe opdracht, terwijl men dacht voor Parnassia klaar te zijn.

PLEIDOOI Namens Oud-Castricum hield Ernst Mooij een pleidooi om de beeldkwaliteit van het A-gebouw te beschermen. "Zie af van omvangrijke hoogbouw op locatie De Clinghe!" Voor zijn alternatief 'De Wisk' bleken volgens Schouwenaars al vergevorderde plannen te bestaan. Het was bovendien niet onderzocht omdat "de bewoners daarop niet zaten te wachten." Bewonersplatform D&B betreurde eerder in een brief die "misplaatste beeldvorming en vertroebelde discussie". Woordvoerder Sander Achterberg maakte daarom nog maar eens duidelijk geen enkel bezwaar te hebben tegen sociale woningbouw, maar pleitte voor vasthouden aan "de strakke visie die aan het bestemmingsplan ten grondslag ligt": behoud van groen, landschap en scheiding tussen woon- en zorgfuncties. Die visie al na drie jaar wijzigen schept een gevaarlijk precedent". Want collega Paul Verbeek vervolgde: "Parnassia is afspraken niet nagekomen en heeft van de gemeente te veel ruimte gekregen". Een goed moment voor wethouder Steeman: "Ik nodig Parnassia, Kennemer Wonen en de bewoners uit om binnen twee weken met mij de alternatieven te verkennen". Voorzitter Ebels leidde ook de afloop strak. Alle fracties stemden er mee in om pas op 7 december in de raadsvergadering het woord te voeren. Champagnekurken blijven tot die tijd dus nog even op de fles.Behalve dan bij ABB.