• Zorgbalans Thuiszorg

    Zorgbalans

Zorgbalans opent zaterdag haar deuren voor het publiek

CASTRICUM Het Thuiszorg - Prettig Thuis team van organisatie Zorgbalans houdt op zaterdag 17 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur Open Huis in het recent betrokken pand aan de Dorpsstraat 66 in Castricum. Dit om inwoners van Castricum te laten kennismaken met dit team en de mogelijkheden die geboden kunnen worden.

In Castricum verleent Zorgbalans op dit moment zorg via twee teams: een Thuiszorg Buurtteam en een Prettig Thuis Team.

THUISZORG BUURTTEAM Het Thuiszorgteam biedt ondersteuning in de vorm van (wijk)verpleging en verzorging thuis. Het team verleent zorg in heel Castricum. Ze werken vanuit kleine teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Men krijgt dus steeds te maken met dezelfde mensen. Goede en persoonlijke zorg aan huis dus.

PRETTIG THUIS Prettig Thuis is het Volledige Pakket Thuis (VPT) van Zorgbalans. Het team ondersteunt mensen die een indicatie voor wonen met zorg hebben, maar die liever thuis blijven wonen. Het team biedt hulp bij het huishouden, alarmopvolging, verpleegkundige zorg, begeleiding bij dementie, maaltijdservice, persoonlijke verzorging, ondersteuning bij de dagelijkse dingen en begeleiding bij een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of ontmoetingscentrum.

MEER INFORMATIE Om passende zorg te kunnen leveren, werken de teams nauw samen met huisartsen, het ziekenhuis en andere organisaties in de omgeving. Wilt u meer weten? Bezoek dan de open dag. U kunt de teams ook bereiken via telefoon of e-mail. Prettig Thuis Team tel 023 -8918918. Of mail naar: prettigthuiscastricum@zorgbalans.nl. Thuiszorg Buurtteam, tel. 088-1189249. Of mail naar: thuiszorg.castricum@zorgbalans.nl. Kijk ook op zorgbalans.nl